Perstorp

Perstorp anlitar DuPont Sustainable Solutions för globalt säkerhetsprojekt

Malmö 23 september 2019 - Det svenskgrundade kemiindustriföretaget Perstorp Group har anlitat DuPont Sustainable Solutions (DSS) för ett säkerhetsprojekt som omfattar sju anläggningar runtom i världen. Preliminära resultat pekar på ett samband mellan säkerhet och produktivitet.

Det svenskgrundade kemiindustriföretaget Perstorp Group har utvecklat ett nytt säkerhetsprotokoll för sina sju produktionsanläggningar, i syfte att bli ett av branschens bästa företag inom säkerhet. För att genomföra förnyelsearbetet har Perstorp tagit hjälp av konsultföretaget DuPont Sustainable Solutions (DSS).

Perstorp beslutade 2017 att stärka sin säkerhetskultur och förbättra de anställdas hälsa och välmående. Företaget lanserade därför ett globalt initiativ under namnet ”Care 365”. Inom ramen för initiativet inleddes ett globalt säkerhetsprojekt, ”Project Dolphin”, i januari 2018. Syftet var att på ett mätbart sätt fastställa hur företagets säkerhetskultur såg ut, för att sedan kunna jämföra resultaten med relevanta branschstandarder och lära sig mer om förbättringsstrategier.

Projektet inleddes genom att utvärdera uppfattningar kring säkerhet på företaget med hjälp av DSS undersökningsverktyg. Cirka 1500 anställda* på Perstorp deltog i undersökningen, varav ungefär 1000 jobbade inom drift.

– Undersökningsverktyget har tagits fram för att kunna tillhandahålla insikter om förhållningssätt till säkerhet och risker i företaget. I fallet med Perstorp låg dessa insikter till grund för ett skräddarsytt säkerhetsprotokoll. Med en svarsfrekvens på över 85 procent tillhandahöll undersökningsresultaten viktig data och növändig information för att utveckla åtgärdsplaner. Åtta fokusområden definierades och utgör i dag ramverket för säkerhetsarbetet framöver, säger Cédric Parentelli, som är Managing Director på DuPont Sustainable Solutions i Europa och Nordafrika.

Resultaten ledde till att en åtgärdsplan och en så kallad ”maturity ladder” med namnet ”Perstorp Careway” togs fram, i syfte att få bättre samstämmighet mellan ledning och säkerhetskultur. Som ett resultat av det omfattande arbetet har Perstorp sett en minskning av sina OSHA-incidenter med mer än hälften sedan 2017.

Undersökningen om medarbetarnas uppfattningar om säkerhet tjänade inte enbart till att tydliggöra säkerhetskulturen på företagets olika anläggningar. Resultaten kunde även jämföras med svaren från tidigare medarbetarundersökningar. Detta visade på ett starkt samband mellan en god säkerhetskultur och högt engagemang, hög produktivitet och starkt förtroende

för ledningen. Vidare fanns samband mellan en god säkerhetskultur och minskad stress bland de anställda.

Perstorp planerar nu att genomföra nya undersökningar under 2019, för att se om förbättringarna inom säkerhetskulturen har uppnåtts och huruvida dessa kan sägas spegla förbättringar inom produktivitet, motivation och tillfredsställelse.

– När vi under 2017 insåg att vi behövde förbättra vår säkerhetskultur, ville vi göra det på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Vi bad DuPont Sustainable Solutions att hjälpa oss med att utveckla ett bra verktyg för att utvärdera oss själva, samt ett protokoll för att identifiera kontinuerliga förbättringsområden inom säkerhet. Det har varit intressant att se att de områden som presterade bra när det gäller säkerhet även motsvarade de områden där de anställda var som nöjdast. Det här tyder på att ett företag med en mogen säkerhetskultur, där de anställda känner sig uppskattade och omhändertagna av sin arbetsgivare – och samtidigt uppmuntras att agera självständigt – leder till högre nivåer av tillfredsställelse och motivation bland de anställda. Samtidigt förbättras resultaten inom andra områden. När de anställda blir mer engagerade i hela verksamheten tror vi att detta enbart kan ha en positiv inverkan på hela företagets framgång, säger Jan Secher, ordförande och vd på Perstorp.

Perstorps mål är att fram till 2020 nå en hög nivå av mognad inom säkerhet och oberoende för alla anställda, med få incidenter. DuPont fick även i uppgift att utbilda interna revisorer, så att Perstorp kan fortsätta sitt program från 2019 och framåt på egen hand.

Som en del av Project Dolphin och andra initiativ inom Care 365 kommer Perstorp under de kommande månaderna att gå över till nya globala konsulthanteringssystem som fokuserar på säkerhet. Det rör sig om ett omfattande program för hantering av processäkerhet, som också är ett initiativ för hälsa och välmående. Perstorp tänker även fortsätta med arbetet att förbättra den övergripande säkerhetskulturen.

*) Perstorp har sedan dess sålt av delar av företaget. I dag har Perstorp Group cirka 1 350 anställda.

För att ladda ner fullständig årsredovisning för 2018, klicka här.

DuPont, DuPonts ovala logotyp och vissa varumärken och servicemärken som inkluderar "DuPont" ägs av dotterbolag till DuPont de Nemours, Inc. och licensieras till DSS under en begränsad tidsperiod.

Reader Enquiries

Perstorp
Perstorp Holding AB
Neptunigatan 1
SE-211 20 Malmö
Sweden
+46 435 380 00
perstorp@​perstorp.com
www.perstorp.com
@perstorpgroup
perstorp-group
PerstorpGroup

Notes for Editors

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.

Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på mer än 135 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 350 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2018 uppgick till 14,9 miljarder kronor.

Läs mer på www.perstorp.com

DuPont Sustainable Solutions (DSS), är en ledande leverantör av konsulttjänster som hjälper organisationer att skydda sina anställda och sina tillgångar, öka effektiviteten, påskynda innovation och höja personalens kunskapsnivå. Genom att använda sitt DuPont-arv, djupa expertis inom industri- och affärsprocesser samt mångsidiga team av expertkonsulter, hjälper DSS kunder att utveckla verksamhetsstyrningen till en konkurrensfördel. Ytterligare information finns på www.consultdss.com

Related images

Perstorp anlitar DuPont Sustainable Solutions för globalt säkerhetsprojekt.
(Foto: Perstorp)

 

Editorial enquiries

Cecilia Svensson
Perstorp

+46 40 635 88 30
Cecilia.Svensson@​perstorp.com

John Kern
DuPont Sustainable Solutions

+41 22 7171 5293
john.kern@​consultdss.com

Josina van der Velden
EMG

+31 164 317 014
jvandervelden@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from