Perstorp

Perstorp en DuPont Sustainable Solutions werken samen aan wereldwijd veiligheidsproject

Eerste resultaten duiden op correlatie tussen veiligheid en productiviteit

Malmö 23 september 2019 - Perstorp Group, een wereldwijd opererend bedrijf voor specialistische chemicaliën, heeft een nieuw veiligheidsprotocol ontwikkeld voor zijn zeven internationale productievestigingen met behulp van DuPont Sustainable Solutions (DSS), mondiaal adviesbureau voor operationeel en veiligheidsmanagement. Reden hiervoor is de wens van Perstorp om qua veiligheidsprestaties bij het topkwartiel van bedrijven te behoren.

Als producent van specialistische chemicaliën besloot Perstorp in 2017 de veiligheidscultuur binnen de organisatie te versterken en meer te doen om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te verbeteren. Hiervoor lanceerde het bedrijf het wereldwijde programma Care 365. Als onderdeel hiervan heeft Perstorp in januari 2018 het veiligheidsproject Dolphin opgezet met als doel een datagestuurde referentiewaarde vast te stellen, deze te vergelijken met relevante normen in de industrie en een leidraad te krijgen voor verbeterstrategieën. Het project begon met het bepalen van de veiligheidsperceptie van de toen circa 1.500 medewerkers*, van wie grofweg 1.000 operationeel werk verrichten, met behulp van de DuPont Safety Perception Survey Tool.

“De Survey Tool is ontworpen om inzicht te krijgen in de houding van medewerkers ten opzichte van veiligheid en de veiligheidsrisico’s van het bedrijf en voor Perstorp bood de tool informatie voor een op maat gemaakt veiligheidsprotocol”, zegt Cédric Parentelli, Managing Director DuPont Sustainable Solutions Europe en Noord-Afrika. “Met een respons van ruim 85% gaven de resultaten Perstorp belangrijke data en noodzakelijke informatie voor het ontwikkelen van actieplannen. Er zijn acht aandachtsgebieden gedefinieerd die nu het raamwerk vormen voor de werkzaamheden op het gebied van veiligheid.”

De bevindingen stimuleerden het maken van een actieplan en een ‘maturity ladder’, genaamd de Perstorp Careway en ontworpen om de kloof te dichten en leiderschap en veiligheidscultuur op elkaar af te stemmen. Als gevolg van het harde werken en de ambitie op het gebied van veiligheid is de OSHA-incidentratio van Perstorp sinds 2017 al meer dan gehalveerd.

Met het Safety Perception Survey onder de medewerkers is niet alleen de veiligheidscultuur op verschillende bedrijfslocaties in kaart gebracht, maar kon Perstorp ook deze resultaten vergelijken met die van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hieruit bleek een sterke correlatie tussen een doeltreffende veiligheidscultuur en goede prestaties op gebieden als betrokkenheid, productiviteit, vertrouwen, werkdruk en stress. Perstorp is van plan eind 2019 beide onderzoeken opnieuw uit te voeren om vast te kunnen stellen of er verbeteringen in de veiligheidscultuur zijn bereikt en of die worden weergespiegeld door verbeteringen in productiviteit, motivatie en tevredenheid.

"Toen we ons in 2017 realiseerden dat we onze veiligheidscultuur moesten verbeteren, wilden we dit op de snelste en meest efficiënte manier doen. Daarom vroegen we DuPont Sustainable Solutions ons te helpen met het ontwikkelen van een goede zelfassessementmethode en een protocol om continue veiligheidsverbeteringen vast te stellen”, aldus Jan Secher, President en CEO van Perstorp. "Het was interessant om te zien dat waar in onze organisatie goed werd gepresteerd op het gebied van veiligheid, de medewerkers het meest tevreden en blij waren.
Dat duidt erop dat een bedrijf met een volwassen veiligheidscultuur, waar medewerkers zich gewaardeerd voelen door een zorgzame werkgever en de ruimte hebben om autonoom te handelen, waarschijnlijk hogere niveaus van werknemerstevredenheid en motivatie bereiken, evenals betere resultaten op andere gebieden. Als medewerkers meer betrokken zijn bij het totale bedrijfsproces heeft dit naar verwachting een positief effect op ons totale bedrijfssucces."

Perstorp heeft zich ten doel gesteld om in 2020 voor al zijn medewerkers een zeer hoog niveau van veiligheid en onafhankelijkheid te bereiken met dienovereenkomstig lage incidentratio’s. DSS heeft daarvoor de opleiding van interne auditors verzorgd, zodat vanaf 2019 Perstorp het programma zelf kan beheren en uitvoeren. Als onderdeel van het project Dolphin en andere Care 365 activiteiten introduceert Perstorp in de komende maanden nieuwe wereldwijde contractormanagementsystemen gericht op veiligheid, een uitgebreid procesveiligheidsmanagementprogramma en een gezondheids- en welzijnsinitiatief. Ook blijft het bedrijf werken aan het verbeteren van de algehele veiligheidscultuur.

*) Perstorp heeft sindsdien bedrijfsonderdelen afgestoten. Momenteel heeft de Perstorp Group circa 1.350 medewerkers.

Klik hier om het jaarlijkse rapport van 2018 te downloaden.

DuPont, het ovale logo van DuPont en bepaalde handels- en servicemerken met ‘DuPont’ zijn eigendom van aan DuPont de Nemours, Inc. gelieerde ondernemingen en in licentie gegeven aan DSS voor een bepaalde periode.

Lezersvragen

Perstorp
Perstorp Holding AB
Neptunigatan 1
SE-211 20 Malmö
Sweden
+46 435 380 00
perstorp@​perstorp.com
www.perstorp.com
@perstorpgroup
perstorp-group
PerstorpGroup

Opmerkingen voor de redactie

Perstorp gelooft in het verbeteren van het dagelijks leven, waardoor dit veiliger, comfortabeler en milieuvriendelijker wordt voor miljarden mensen over de hele wereld. Als wereldwijd toonaangevend bedrijf voor specialistische chemicaliën bieden we met onze innovaties essentiële eigenschappen voor producten die elke dag en overal worden gebruikt. U komt ons tegen van uw auto en mobiele telefoon tot torenhoge windturbines en het lokale melkveebedrijf. We zetten ons in om goede producten nog beter te maken, met een duidelijke duurzaamheidsagenda. De gerichte innovatie van Perstorp, opgericht in Zweden in 1881, bouwt voort op meer dan 135 jaar ervaring en vertegenwoordigt een complete keten van oplossingen in de organische chemie, procestechnologie en applicatieontwikkeling. Perstorp heeft ongeveer 1.350 medewerkers en productielocaties in Azië, Europa en Noord-Amerika. De verkoop in 2018 bedroeg 14,9 miljard SEK.

Voor meer informatie: www.perstorp.com

DuPont Sustainable Solutions (DSS) biedt toonaangevende adviesdiensten op het gebied van operationeel management die organisaties in staat stellen hun medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen, operationele efficiency te realiseren, sneller te innoveren en bij te dragen aan de ontwikkeling van de medewerkers. Door optimaal gebruik te maken van het erfgoed van DuPont, gedegen kennis van en ervaring met bedrijven en bedrijfsprocessen en de diversiteit van het team van deskundige consultants, helpt DSS klanten om van operationeel management een concurrentievoordeel te maken. Voor meer informatie: www.consultdss.com.

Related images

Perstorp en DuPont Sustainable Solutions werken samen aan wereldwijd veiligheidsproject.
(Foto: Perstorp)

 

Editorial enquiries

Cecilia Svensson
Perstorp

+46 40 635 88 30
Cecilia.Svensson@​perstorp.com

John Kern
DuPont Sustainable Solutions

+41 22 7171 5293
john.kern@​consultdss.com

Josina van der Velden
EMG

+31 164 317 014
jvandervelden@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from