Perstorp

Perstorp fortsatte att leverera lönsam tillväxt i 2018

  • Den världsledande kemikoncernen Perstorp offentliggör idag sin årsredovisning för helåret 2018. Hela rapporten finns tillgänglig på hemsidan.

Malmö - 30 april 2019 - Finansiell utveckling:

  • Omsättningen uppgick till 14 882 MSEK under 2018, en ökning med 9% jämfört med 2017.
  • EBITDA justerat för engångsposter, uppgick till rekordhöga 2 324 MSEK (2 133) under 2018, vilket motsvarar en EBITDA marginal om 15,6% (15,7%).
  • Koncernens likvida medel uppgick till 1 120 MSEK (1 220) vid årets slut. Nettoskulden, exklusive aktieägarlån och pensionsskulder, ökade med 1 046 MSEK under året och uppgick till 13 102 MSEK. Skuldsättningsgraden uppgick till 5,6x i slutet av 2018 jämfört med 5,7x i slutet av 2017.

Under 2018, och i början av 2019, genomfördes ett flertal strategiska åtgärder för att positionera Perstorp inför framtiden:

  • Care 365-programmet hjälper Perstorp att sätta hälsa och säkerhet högst på agendan. Både nyckeltal för säkerhet och den årliga medarbetarundersökningen visar att Care 365 gav positiva resultat under 2018. Vi har sett en fortsatt minskning i antalet arbetsplatsolyckor och en ökad nöjdhet bland anställda.
  • Perstorp fick nya ägare i Landmark Partners, som tillsammans med de existerande ägarna, PAI Partners, bildade en ny fond och beslutade att investera 130 MEUR, cirka 1,3 miljarder SEK, för att stödja fortsatt expansion genom bl a förvärv.
  •  Biodieselverksamheten BioProducts och Capa™ avyttrades, vilket frigjorde betydande kapital för framtida tillväxtmöjligheter inom kärnområdena Polyol, Oxo and Feed.
  • Under 2019 introducerade en ny affärsmodell och ny organisationsstruktur för att framtidssäkra verksamheten genom enklare struktur och ökat kundfokus.
  • I början av 2019 säkrades en långsiktig finansiering, som stärkte kapitalstrukturen och förbättrade förmågan att generera fria kassaflöden, i linje med bolagets strategiska mål. Detta har även resulterat i att Perstorp har fått bättre kreditbetyg från både Moody’s (B2) och Standard & Poor’s (B).

Jan Secher, Perstorps vd, säger: “Fortsatt lönsam tillväxt är rubriken framöver och vi har satt ambitiösa mål som innebär att vi siktar på att växa snabbare än marknaden och etablera en högre, och också långsiktigt hållbar, lönsamhetsnivå efter avyttringarna av Perstorp Bioproducts och Capa. Utöver kvantitativa mål, har vi satt tydliga mål för att stärka ledarskapet och hur vi fortsätter att utveckla bolaget. I grunden handlar det om att vi bygger en stark kultur som grundar sig på både finansiella mål och på de mjukare värden som driver tillväxt. Denna symbios mellan resultat och omtanke är den vinnande kombinationen för Perstorp.

Jag är väldigt stolt över att leda Perstorp. Jag är också stolt över att få ta nästa steg mot att bygga ett ännu starkare Perstorp. Det ligger i vårt DNA att ständigt identifiera möjliga förbättringar och hela tiden utmana oss själva för att göra våra produkter ännu mer relevanta för kunderna. Oavsett var man jobbar i vårt bolag, så tar vi vara på våra erfarenheter och lärdomar, för att skapa nästa konkurrensfördel – för oss själva och våra kunder.”

För att se Jan Sechers kommentarer på årsredovisningen för 2018, klicka här.

För att ladda ner fullständig årsredovisning för 2018, klicka här.

™ Trademark för Perstorp Holding AB

Reader Enquiries

Perstorp
Perstorp Holding AB
Neptunigatan 1
SE-211 20 Malmö
Sweden
+46 435 380 00
perstorp@​perstorp.com
www.perstorp.com
@perstorpgroup
perstorp-group
PerstorpGroup

Notes for Editors

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.

Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på mer än 135 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 350 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2018 uppgick till 14,9 miljarder kronor.

Läs mer på www.perstorp.com

Related images

Perstorp fortsatte att leverera lönsam tillväxt 2018. 
(Foto: Perstorp)

 

Editorial enquiries

Cecilia Svensson
Perstorp

+46 40 635 88 30
Cecilia.Svensson@​perstorp.com

Magnus Heimburg
Perstorp

+46 40 635 88 06
Magnus.Heimburg@​perstorp.com

Nick Cosgrove/Birgitta Henriksson
Brunswick Group

+44 20 7404 5959
perstorp@​brunswickgroup.com

Josina van der Velden
EMG

+31 164 317 014
jvandervelden@​emg-marcom.com

 

Also available in

 

Share

 

More news from