Omron

Omron lanserar NX-serien Säkerhetsstyrsystem för nätverk

Världens första*1 avancerade säkerhetsstyrsystem för att stödja två industriella säkerhetsnätverk för industriella robotsystem.

Omron har tillkännagett den globala lanseringen av sitt nya säkerhetsstyrsystem för nätverk i NX-serien, som är världens första som stödjer två säkerhetsprotokoll: CIP Safety™*2 som antagits av industrirobottillverkare, och Safety over EtherCAT®*3 (FSoE) som ger kort svarstid.

Fordons- och livsmedelstillverkare har behov av flexibilitet för att ändra layouter för produktionslinjer för att tillverka blandade produkter och produkter i låga volymer och hantera korta produktlivscykler. Säkerhetssystem stoppar produktionslinjer och anläggningar för att skydda människor från potentiella risker, såsom robotar i drift. Med konventionella säkerhetsstyrsystem måste emellertid säkerhetssystemet för hela linjen kontrolleras, även om endast en del av linjen behöver ändras. Det finns en växande efterfrågan på avancerade säkerhetssystem med enkel installation och underhåll på grund av den omfattande tillämpningen av robotar och en brist på erfarna säkerhetsadministratörer.

För att möta denna efterfrågan har Omron utvecklat säkerhetsstyrsystem för nätverk i NX-serien, vilket möjliggör enkel konstruktion av säkerhetssystem för stora produktionslinjer med industrirobotar, och även för tillverkningsutrustning som kräver höghastighetsstyrning. Det tillhandahåller modulbaserad säkerhetsstyrning som tar bort behovet av att stoppa hela produktionslinjen när layouten ska ändras eller underhållas. Automatisk programmering av säkerhetssystem, offline-simulering och ett funktionstest online för att kontrollera säkerhetsprogram minskar tiden mellan utformning och säkerhetsverifiering. Dessutom tillåter säkerhetsdataloggning att även oerfaren personal kan identifiera orsaken till ett plötsligt stopp i produktionslinjen, vilket bidrar till maximal produktivitet.

Säkerhetsstyrsystemet för nätverk i NX-serien består av följande enheter:

 • NX-SL5500/5700, säkerhetsprocessor
 • NX-CSG320, kommunikationskontrollenhet
 • NX102-9020, styrsystem för maskinautomation

Funktioner:

1. Två olika nätverk i ett enda säkerhetssystem för att tillgodose kundernas behov

 • Säkerhetsstyrsystemet för nätverk i NX-serien anslutet till NX102-9020, styrsystem för maskinautomation, tillåter användning av både EtherNet/IP + CIP Safety och EtherCAT® + FSoE (FailSafe over EtherCAT) samtidigt.
 • Säkerhetssystem för CIP Safety-robotar från olika leverantörer kan enkelt byggas.
 • Säkerhetsprocessorn NX-SL5700 tillhandahåller upp till 254 CIP Safety-anslutningar som gör det möjligt att konstruera säkerhetssystem för stora produktionslinjer.
 • Säkerhetsstyrsystemet för nätverk i NX-serien i kombination med NX102, styrsystem för maskinautomation, erbjuder säkerhetskontroll i realtid för upp till 12 motorer som använder EtherCAT® och FSoE.

2. Integrerade utvecklingsmiljön Sysmac Studio för snabb säkerhetsprogrammering

 • Automatisk programmering reducerar tiden för säkerhetskontrollprogrammering.
 • Offline-simulering tillåter verifiering av program utan ansluten hårdvara.
 • Online-funktionstest ger anvisningar på skärmen från kontroll av säkerhetssystem vid linjen som monterats för att rapportera utsignaler, vilket låter även användare utan expertis testa säkerhetssystem.

3. Enkelt underhåll och snabb felsökning

 • Säkerhetsdataloggning hjälper till att snabbt identifiera orsaken till linjestopp.
 • Återställning av säkerhetsenheter tillåter enkelt byte av hårdvara utan användning av programvara.

Ett SD-kort med loggningsinställningar används för säkerhetsdataloggning. När kriterier för att starta utlösare är uppfyllda kan de specificerade enhetsvariablerna och de exponerade variablerna loggas i utsignalernas kronologiska ordning i minneskortet. Denna funktion hjälper till att snabbt identifiera orsaken till ett plötsligt stopp av systemet och fastställa förebyggande åtgärder.

Med säkerhetsstyrsystemet för nätverk i NX-serien fortsätter Omron att sträva efter fantastiska förbättringar inom produktivitet och säkerhet för den globala tillverkningsindustrin, och accelererar förverkligandet av ”innovative-Automation!” i samarbete med sina kundföretag.

*1.        Baserat på Omrons undersökning från juli 2018.
*2.        CIP Safety (Common Industrial Protocol) lägger till säkerhetsfunktioner för industriella nätverket EtherNet/IP som används i stor utsträckning över hela världen.
*3.        Safety over EtherCAT® är ett säkerhetsprotokoll för industriella nätverket EtherCAT®.

Sysmac är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Omron Corporation i Japan och andra länder för Omron-produkter för fabriksautomation.
EtherCAT® är ett registrerat varumärke och en patenterad teknik, licensierat av Beckhoff Automation GmbH, Tyskland.
Safety over EtherCAT® är ett registrerat varumärke och en patenterad teknik, licensierat av Beckhoff Automation GmbH, Tyskland.
EtherNet/IPTM och CIP SafetyTM är varumärken som tillhör ODVA.
Övriga företagsnamn och produktnamn i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
omron
omroneurope
omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 36 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 117 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på industrial.omron.eu.

Om innovative-Automation!

Som världsledare inom industriell automation har Omron omfattande produktlinjer med styrkomponenter och -utrustning, allt från bildbearbetningssensorer och andra inmatningsenheter till olika styrenheter och utmatningsenheter som servomotorer, samt en mängd säkerhetsanordningar och industrirobotar. Genom att kombinera dessa enheter via programvara har Omron utvecklat en mängd unika och mycket effektiva automationslösningar för tillverkare över hela världen. Baserat på sina många avancerade tekniker och sitt omfattande utbud av enheter, har Omron tagit fram ett strategiskt koncept kallat innovativ-Automation!, som består av tre innovationer eller ”i:n” – ”integrerad” (utveckling av styrning), ”intelligent” (utveckling av intelligens genom ICT) och ”interaktiv” (ny harmonisering mellan människa och maskin). Omron vill nu förnya tillverkningsanläggningar genom att förverkliga det här konceptet.

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from