Omron

Omron představuje bezpečnostní síťovou řídicí jednotku řady NX

Tato moderní bezpečnostní síťová řídicí jednotka jako první na světě*1 podporuje dva protokoly průmyslových robotů.

Společnost Omron nedávno oznámila celosvětové uvedení nové bezpečnostní síťové řídicí jednotky řady NX. Jedná se o první výrobek svého druhu na světě, který podporuje dva bezpečnostní protokoly: protokol CIP Safety™*2, který využívají výrobci průmyslových robotů, a protokol FSoE (Safety over EtherCAT®*3) zajišťující výjimečně rychlou odezvu.

Výrobci, kteří podnikají v oboru automobilového průmyslu a potravinářství, potřebují rozvržení výrobních linek umožňující flexibilní změny, jestliže chtějí vyrábět produkty v menších sériích a vysoce rozdílných kombinacích a současně se vypořádat s krátkými životními cykly produktů. Bezpečnostní systémy zajišťují zastavení výrobních linek a zařízení, a tím chrání obsluhu před možnými riziky, například před pracujícími roboty. U běžných bezpečnostních řídicích jednotek ale platí, že pokud chcete vyměnit pouze jednu část linky, je třeba zkontrolovat bezpečnostní systém pro celou linku. Vzhledem ke stále běžnějšímu zavádění robotů a nedostatku zkušených bezpečnostních kontrolorů proto narůstá poptávka po moderních bezpečnostních systémech s jednoduchou instalací a údržbou.

Aby společnost Omron tuto poptávku dokázala uspokojit, vyvinula bezpečnostní síťovou řídicí jednotku řady NX. Tato řídicí jednotka umožňuje snadné sestavování bezpečnostních systémů velkých výrobních linek, které využívají průmyslové roboty i výrobní zařízení s požadavkem na vysokorychlostní řízení. Tato jednotka nabízí modulární řízení bezpečnosti, u kterého není při změně návrhu linky potřeba měnit ani zajišťovat údržbu celé výrobní linky. Čas potřebný k přechodu od návrhu k ověření bezpečnosti se zkracuje na základě automatického programování bezpečnostních systémů, offline simulací a online funkčního testování bezpečnostních programů pro kontrolu. Díky protokolování bezpečnostních údajů dokáže i méně zkušená obsluha zjistit příčinu náhlého zastavení linky, díky čemuž se produktivita vyhoupne na maximum.

Bezpečnostní síťová řídicí jednotka řady NX se skládá z těchto jednotek:

 • bezpečnostní jednotka procesoru NX-SL5500/5700,
 • řídicí jednotka pro komunikaci NX-CSG320,
 • řídicí jednotka strojní automatizace NX102-9020.

Vlastnosti:

1. Dvě různé sítě v jediném bezpečnostním systému jako reakce na potřeby zákazníků

 • Bezpečnostní síťová řídicí jednotka řady NX připojená k řídicí jednotce strojní automatizace NX102 umožňuje současně používat protokoly EtherNet/IP + CIP Safety i EtherCAT® + FSoE (FailSafe over EtherCAT).
 • Lze tak snadno sestavovat bezpečnostní systémy různých výrobců robotů, které využívají protokol CIP Safety.
 • Bezpečnostní jednotka procesoru NX-SL5700 nabízí až 254 připojení CIP Safety, a umožňuje tak sestavování bezpečnostních systémů velkých výrobních linek.
 • Bezpečnostní síťová řídicí jednotka řady NX zajišťuje ve spojení s řídicí jednotkou strojní automatizace NX102 bezpečnostní řízení v reálném čase až pro 12 motorů využívajících protokol EtherCAT® a FSoE.

2. Integrované vývojové prostředí platformy Sysmac Studio umožňující rychle programovat zabezpečení

 • Automatické programování zkracuje dobu potřebnou k programování řízení bezpečnosti.
 • Na základě offline simulace lze programy ověřit i bez připojení hardwaru.
 • Online funkční testy vám na obrazovce předkládají pokyny od kontroly bezpečnostního systému při konfiguraci linky až po výstupní hlášení. Bezpečnostní systémy tak mohou testovat i uživatelé bez velkých odborných zkušeností.

3. Snadná údržba a rychlé řešení problémů

 • Díky protokolování bezpečnostních údajů se dá snadno zjistit příčina zastavení linky.
 • Bezpečnostní řídicí jednotka umožňuje jednoduchou výměnu hardwaru bez použití softwaru.

K předávání protokolů bezpečnostních údajů se používá SD karta obsahující nastavení protokolování. Když dojde ke splnění aktivačních podmínek, lze proměnné konkrétního zařízení a exponované proměnné zaprotokolovat v chronologickém pořadí a uložit na paměťovou kartu. Tato funkce umožňuje rychle zjišťovat příčinu náhlého zastavení systému a stanovovat preventivní opatření.

Prostřednictvím bezpečnostní síťové řídicí jednotky řady NX společnost Omron nadále cílí na významné pokroky v oblasti produktivity a bezpečnosti globálního výrobního průmyslu. Současně také urychluje realizaci myšlenky programu „innovative-Automation!“ ve společnostech klientů.

*1.        Na základě průzkumu společnosti Omron provedeného v červenci 2018.
*2.        Protokol CIP Safety (Common Industrial Protocol) přidává bezpečnostní funkce do průmyslových sítí EtherNet/IP všeobecně používaných po celém světě.
*3.        Safety over EtherCAT® je bezpečnostní protokol průmyslových sítí EtherCAT®.

Sysmac je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Omron Corporation v Japonsku a dalších zemích pro produkty průmyslové automatizace Omron.

*EtherCAT® je registrovaná obchodní značka a patentovaná technologie licencovaná německou společností Beckhoff Automation GmbH.
Safety over EtherCAT® je registrovaná obchodní značka a patentovaná technologie licencovaná německou společností Beckhoff Automation GmbH.
EtherNet/IPTM a CIP SafetyTM jsou obchodní značky společnosti ODVA.
Další názvy společností a produktů v tomto dokumentu jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
omron
omroneurope
omroneurope

Notes for Editors

O společnosti Omron

Společnost Omron Corporation je přední světovou společností v oboru automatizace, která své technologie snímání a řízení rozšiřuje do oborů komponentů pro řízení, elektronických součástí, automobilové elektroniky, sociální infrastruktury, zdravotnictví a životního prostředí. Společnost Omron byla založena v roce 1933, má přibližně 36 000 zaměstnanců a nabízí produkty a služby ve více než 117 regionech. Společnost Omron přispívá v oboru průmyslové automatizace k vytváření bohaté komunity poskytováním automatizačních a inovačních technologií pro výrobní procesy a podporou svých produktů a zákazníků. Podrobnější informace najdete na industrial.omron.eu.

O programu „innovative-Automation!“

Společnost Omron, která zaujímá přední postavení v oboru průmyslové automatizace, má ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje senzory zpracování obrazu a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti Omron podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost Omron zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation!“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace, neboli „i“--„integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost Omron si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from