Omron

Společnost Omron představuje řadu inteligentních kamer FHV7 se světově první osvětlovací technologií multi-color light a s 12megapixelovým obrazovým senzorem

Společnost Omron Corporation (sídlo společnosti: Šimogjo-Ku, Kjóto; generální ředitel: Jošihito Jamada) oznámila celosvětové uvedení nové řady inteligentních kamer FHV7 v kombinaci s funkcemi osvětlení a zpracování obrazu pro pokročilou kamerovou kontrolu. Díky osvětlovací technologii multi-color light*1 a 12megapixelovému rozlišení, které představuje to nejlepší ve své třídě*2, již jediná inteligentní kamera řady FHV7 postačí na to, aby při kamerových kontrolách na výrobních linkách se smíšenou produkcí bylo dosahováno těch nejvyšších standardů přesnosti v oboru.

Na významu nabývá sociální odpovědnost společností, jelikož se zpřísňují požadavky spotřebitelů na kvalitu. Aby výrobci těmto požadavkům vyhověli, zavádějí přísnější kontroly v oblasti řízení kvality, které jim umožňují udržovat a zlepšovat kvalitu produktů a rychle identifikovat příčiny vad. Krom toho v souladu s trendem hromadného přizpůsobování za účelem uspokojování proměnlivých potřeb spotřebitelů se různé produkty častěji vyrábějí na jediné lince, což vyžaduje kontroly kvality produktů různých barev a velikostí. Při provádění takovýchto pokročilých kontrol kvality ve flexibilní výrobě je zásadní minimalizovat prostoje při přechodu na odlišné produkty.

Právě v této souvislosti vstupuje společnost Omron na pole vysoce výkonných inteligentních kamer, které umožňují snadné provádění pokročilých kamerových kontrol ve výrobních procesech. Řada FHV7, vybavená osvětlovací technologií multi-color light a objektivem s automatickým zaostřováním, umí flexibilně reagovat na změny barvy a velikosti kontrolovaných objektů. Tím odpadá potřeba speciálních dovedností při instalaci kamery a úpravách jejího nastavení podle různých produktů a kontrolních kritérií, a to i na flexibilních výrobních linkách, kde se vyrábějí nejrůznější typy produktů v různém množství. Nadto zpracování obrazu prvotřídní rychlostí*2 a 12megapixelová kamera, která zajišťuje nejlepší rozlišení ve své třídě, umožňují zpřesňování kontrol a zvyšování výrobní kvality, aniž by docházelo ke zpomalení výroby. Tyto funkce doplňuje algoritmus vysokorychlostní komprese obrazu, který komprimuje kontrolní obrazy dvojnásobnou rychlostí*3, než je běžné, a umožňuje tak ukládání obrazových dat i v průběhu měření, a tím tedy úplnou dohledatelnost ve výrobních procesech s důrazem na řízení kvality.

V porovnání s nejúspěšnějším modelem společnosti Omron, řídicí jednotkou senzoru řady FH, nabízí řada FHV7 tutéž vysokou úroveň zpracování obrazu, a to při čtvrtinové velikosti. Toho je dosaženo integrací technologie Omron pro vysokorychlostní, velice přesné zpracování obrazu s konstrukční technologií kompaktních, vysokorychlostních kamer s vysokým rozlišením od společnosti Omron SENTECH získané v červenci 2017.

Používáním inteligentních kamer řady FHV7 společnost Omron společně se svými zákazníky urychluje inovativní automatizaci a nadále usiluje o podstatné zlepšování produktivity a řízení kvality ve výrobním průmyslu.

Funkce

1. Kontrola různých produktů jedinou kamerou

  • Technologie multi-color light skýtá rychlé řešení problému měření různých barev. Pokud se změní design produktu nebo přibude nový model, namísto nahrazování či vylaďování světel prostě jen změníte parametr.
  • Obrazový senzor s maximálním 12megapixelovým rozlišením umožňuje velmi přesné kontroly širších oblastí. Tím odpadá potřeba instalace více kamer či mechanismu pohybujícího kamerou tak, aby zachytila různé kontrolní body na různých modelech na téže výrobní lince. Snižují se tak konstrukční nároky a náklady na součástky.
  • Objektiv s automatickým zaostřováním má ohniskovou vzdálenost v rozsahu 59 až 2000 mm*4. I když jsou vyráběny produkty různých velikostí, rozsah ostření lze snadno měnit pomocí parametrů. Tím není zapotřebí mechanismu pohybujícího kamerou a snižují se tak konstrukční nároky a náklady na součástky.

​2. Modulární konstrukce pro širokou škálu použití

  • Modulární konstrukce umožňuje volně kombinovat objektiv a světlo s kamerou.
  • Výměna modulů nemá vliv na rozměry kamery, čímž se snižují nároky na konstrukci a údržbu.

3. Zvyšování kvality výroby bez obětování doby cyklu

  • Procesor s dvojitým jádrem zajišťuje nejrychlejší zpracování obrazu mezi inteligentními kamerami – čtyřikrát rychlejší oproti dosavadní rychlosti. Je možné zachovat dobu výrobního cyklu i tehdy, když se zvýší rozlišení nebo jsou přidány kontrolované položky.
  • Vysokorychlostní protokolování umožňuje provádět měření během ukládání obrazových dat a vysokorychlostní komprese obrazových dat umožňuje úplnou dohledatelnost.

*1. První inteligentní kamera na světě s technologií multi-color light. Na základě průzkumu společnosti Omron z října 2018.
*2. Nejvyšší rychlost a nejvyšší rozlišení u inteligentní kamery. Na základě průzkumu společnosti Omron z října 2018.
*3. Porovnáno s dobou měření a časy ukládání dat u kamerových senzorů nainstalovaných ve strojích zákazníků. Na základě průzkumu společnosti Omron z října 2018.
*4. Rozsah ostření se liší v závislosti na typu objektivu.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
omron
omroneurope
omroneurope

Notes for Editors

O společnosti Omron

Společnost Omron Corporation je přední světovou společností v oboru automatizace, která své technologie snímání a řízení rozšiřuje do oborů komponentů pro řízení, elektronických součástí, automobilové elektroniky, sociální infrastruktury, zdravotnictví a životního prostředí. Společnost Omron byla založena v roce 1933, má přibližně 36 000 zaměstnanců a nabízí produkty a služby ve více než 117 regionech. Společnost Omron přispívá v oboru průmyslové automatizace k vytváření bohaté komunity poskytováním automatizačních a inovačních technologií pro výrobní procesy a podporou svých produktů a zákazníků. Podrobnější informace najdete na industrial.omron.eu.

O programu „innovative-Automation!“

Společnost Omron, která zaujímá přední postavení v oboru průmyslové automatizace, má ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje senzory zpracování obrazu a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti Omron podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost Omron zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation!“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace, neboli „i“--„integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost Omron si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-marcom.com

 

 

Share

 

More news from