Omron

Omron Corp. och Taiwan Collaborative Robot Company Techman Robot Inc. påbörjar strategiskt samarbete för att tillverka och sälja kollaborativa robotar

Samarbetet kommer att bidra till att förverkliga harmoniseringen mellan människa och maskin i tillverkningsindustrin

Omron Corporation (med huvudkontor i Shimogyo-Ku, Kyoto och styrelseordförande och VD Yoshihito Yamada) och Techman Robot Inc. (med huvudkvarter i Taoyuan, Taiwan), det världsledande företaget för kollaborativa robotar, d.v.s. robotar som arbetar tillsammans med människor, meddelade idag att de två företagen har undertecknat ett avtal för att påbörja ett strategiskt samarbete för tillverkning och försäljning av kollaborativa robotar. Samarbetet går ut på att Omron med start under andra halvan av räkenskapsåret 2018 globalt kommer att marknadsföra och sälja Techmans kollaborativa robotar i TM-serien via Omrons världsomfattande distributionsnätverk under en gemensam logotyp. Dessutom ska Omron och Techman tillsammans utveckla nästa generations kollaborativa robotar som är lättare att integrera med Omrons andra produkter för fabriksautomation, och på så sätt skapa en innovativ tillverkningsmiljö där människa och maskin arbetar i harmoni.

Fabriker runtom i världen står inför stora utmaningar eftersom de måste tillverka många olika produkter i små volymer för att möta kundernas krav, samtidigt som de måste hantera kortare produktcykler och brist på arbetskraft. Tillverkningsföretag måste bli så flexibla att de kan hantera snabba omställningar och förändringar i produktionslinjens utformning. Kollaborativa robotar som kan arbeta säkert i samma miljö som människor har en viktig roll i den här typen av ”flexibel tillverkning”.

Utöver de vanliga kollaborativa robotarna i TM-serien kommer Omron att börja sälja de nya modellerna, som är ”mobilkompatibla”, vilket betyder att de enkelt kan integreras med Omrons mobila LD-robotar. Omrons mobila robotar, som kan ta sig runt utan att stöta i personer och hinder, arbetar redan säkert med människor och automatiserar materialhanteringsverksamheter över hela världen. Om de dessutom är utrustade med en kollaborativ robotarm kan de inte bara transportera material från en plats till en annan, utan även utföra olika uppgifter som plockning och placering av delar i fack på varje plats.

”Sedan Omron köpte Adept Technology 2015 har Omron avsatt bra resurser på utveckling av robotteknik och dess marknad”, säger Seigo Kinugawa, VD och chef för projektet för utveckling av robotindustrin på Omrons industriella automationsbolag. Vidare säger han: ”Syftet med samarbetet med Techman är att främja arbetet mellan människor och robotar inom tillverkningsindustrin. Omrons inträde i marknaden för kollaborativa armrobotar, utöver den mobila robotmarknaden, påskyndar ytterligare Omrons initiativ innovativ-Automation!, vars mål är att revolutionera fabriker genom samarbetet mellan människa och maskin.”

”TM-robotar är smarta, enkla att använda och säkra”, säger Ho Shi-Chi, styrelseordförande i Techman Robot Inc. ”Vi strävar efter att förbättra livet för människor med hjälp av innovation och vårt samarbete med Omron hjälper oss att uppnå det målet.”

TM-robotar har följande funktioner som gör att dem utmärker sig gällande samarbetet mellan människa och robot.

Smart: TM-robotarna har ett inbyggt, intelligent visualiseringssystem som kan användas för mönsterigenkänning, objektplacering och identifiering av streckkoder.

Enkel: En komplett plocknings- och placeringstillämpning med visualisering kan läras ut på fem minuter med det grafiska, flödesbaserade användargränssnittet TMflow.

Säker: TM-robotarna uppfyller säkerhetskraven för samverkan med människor och robotar som specificeras i ISO 10218-1 och ISO/TS 15066.

Det finns två olika serier av TM-robotar: TM5 (med en lastkapacitet på upp till 6 kg) och den nya TM12/TM14 (med en lastkapacitet på upp till 14 kg). Alla TM-robotar har sex frihetsgrader och en räckvidd på 700 till 1 300 mm. Robotens repeterbarhet är ±0,05 mm för TM5-serien och ±0,1 mm för TM12/TM14-serien.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 36 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 117 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på industrial.omron.eu.                   

Om innovativ-Automation!

Som världsledare inom industriell automation har Omron omfattande produktlinjer med styrkomponenter och -utrustning, allt från bildbearbetningssensorer och andra inmatningsenheter till olika styrenheter och utmatningsenheter som servomotorer, samt en mängd säkerhetsanordningar och industrirobotar. Genom att kombinera dessa enheter via programvara har Omron utvecklat en mängd unika och mycket effektiva automationslösningar för tillverkare över hela världen. Baserat på sina många avancerade tekniker och sitt omfattande utbud av enheter, har Omron tagit fram ett strategiskt koncept kallat innovativ-Automation!, som består av tre innovationer eller ”i:n” – ”integrerad” (utveckling av styrning), ”intelligent” (utveckling av intelligens genom ICT) och ”interaktiv” (ny harmonisering mellan människa och maskin). Omron vill nu förnya tillverkningsanläggningar genom att förverkliga det här konceptet.

Omron och Techman erbjuder kollaborativa robotar som kan användas till en mängd olika tillämpningar, till exempel elektronikmontering, produkttester och inspektioner. Robotarna möjliggör ”flexibel tillverkning” och ökar produktionslinjens produktivitet och kvalitet för kunder inom fordons- och elektronikindustrin, samt olika materialhanteringsverksamheter inom många olika tillverkningsindustrier.

Om Techman Robot Inc.

TM Robot är världsledande inom kollaborativa robotar och visualiseringsteknik. Med stöd av moderbolaget Quanta Computer har vi lyckats leverera världens intelligentaste kollaborativa robot med inbyggd syn som perfekt integrerar händer, ögon och hjärna i ett enda system. TM-robotar gör det mycket enklare att använda industrirobotar och minskar avsevärt kostnaderna och driftsättningstiden. TECHMAN Robots vision är berika människors liv med teknik. Vi vill fortsätta utvecklas och lovar att bidra med de vänligaste automationslösningarna för hela världen. Läs mer på http://tm-robot.com/.

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from