Omron

Omron Corp. og taiwanske Techman Robot Inc. danner strategisk allianse for samarbeidende roboter

Alliansen vil bidra til å realisere harmonisering av mennesker og maskiner i produksjonindustrien

Omron Corp. (hovedkontor: Shimogyo-Ku, Kyoto, konsernsjef og administrerende direktør: Yoshihito Yamada) og Techman Robot Inc. (hovedkontor: Taoyuan, Taiwan), verdens ledende selskap innen robotarmer som arbeider sammen med mennesker, kunngjorde i dag at de to selskapene har signert en avtale om å danne en strategisk allianse innen området samarbeidende roboter. Gjennom denne alliansen vil Omron markedsføre og selge Techmans TM-serie av samarbeidende roboter via Omrons verdensomspennende distribusjonsnettverk under en felles varemerkelogo, med start i andre halvdel av finansåret 2018. Videre vil Omron og Techman samarbeide om å utvikle neste generasjon samarbeidende roboter, som vil være enklere å integrere med Omrons andre produkter for fabrikkautomasjon, for å virkeliggjøre et innovativt produksjonsmiljø der mennesker og maskiner jobber i harmoni.

Fabrikker over hele verden står overfor store utfordringer når det gjelder å produsere små volumer med stor variasjon for å dekke kundenes behov og håndtere kortere produktlevetid, samtidig som det er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Produsenter må opprettholde fleksibiliteten ved raske omlegginger og endringer i organiseringen av produksjonslinjene. Samarbeidende roboter som kan arbeide trygt sammen med mennesker, spiller en viktig rolle i å tilrettelegge for denne typen fleksibel produksjon.

I tillegg til den vanlige TM-serien av samarbeidende roboter vil Omron begynne å selge de nye modellene, som er «mobilkompatible», det vil si at de enkelt kan integreres med Omrons mobile LD-roboter. Omrons mobile roboter, som forflytter seg selv uten å kollidere med mennesker eller andre hindringer, arbeider allerede trygt sammen med mennesker gjennom automatisering av operasjoner for materialhåndtering over hele verden. Med en samarbeidende robotarm på toppen kan de ikke bare transportere materialer fra ett sted til et annet – de kan også utføre ulike oppgaver, for eksempel plukking av deler og plassering av delene på brett på hvert sted.

«Siden overtakelsen av Adept Technology i 2015 har Omron investert store ressurser i utvikling av robotteknologiene og -markedet», sier Seigo Kinugawa, administrerende direktør og senior daglig leder for Robotics Business Development Project i Omrons Industrial Automation Company, og han legger til: «Alliansen med Techman har som mål å videreutvikle samarbeidet mellom mennesker og roboter i produksjonsmiljøer. Omrons inntreden på markedet for samarbeidende robotarmer og markedet for mobile roboter vil akselerere Omrons initiativ ‘innovative-Automation!’, som har som mål å bringe innovasjon til fabrikkene gjennom samarbeidet mellom mennesker og maskiner.»

«TM-roboter er smarte, enkle å bruke og sikre», sier Ho Shi-Chi, styreformann i Techman Robot Inc. «Vi streber etter å forbedre menneskers liv basert på innovasjon, og vår allianse med Omron vil bringe oss et langt steg mot det målet.»

TM-robotene har de følgende funksjonene og egenskapene som utmerker seg på det nye området innen samarbeid mellom menneske og robot.

Smarte: TM-robotene har et innebygd, intelligent synssystem som kan brukes til mønstergjenkjenning, gjenstandsposisjonering og strekkodeidentifikasjon.

Enkle: Det kan innlæres et komplett program for plukking og plassering med synsfunksjonalitet på fem minutter ved hjelp av det helgrafiske, flytbaserte brukergrensesnittet, TMflow.

Sikre: TM-robotene oppfyller sikkerhetskravene til samarbeid mellom mennesker og roboter som er spesifisert i ISO 10218-1 og ISO/TS 15066.

TM-robotene finnes i to serier: TM5 (med en nyttelast på opptil 6 kg) og nye TM12/TM14 (med en nyttelast på opptil 14 kg). Alle TM-roboter kan beveges fritt i seks grader og har en rekkevidde på 700 til 1300 mm. Robotenes repeterbarhet er ±0,05 mm for TM5-serien og ±0,1 mm for TM12/TM14-serien.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation er et ledende firma for industriell automasjon som utnytter kjerneteknologien i sensor- og kontrollkomponentene sine for å kunne ekspandere innenfor bransjer som blant annet bilbransjen, sosial infrastruktur, helse og miljø. Omron ble grunnlagt i 1933, har rundt 36 000 ansatte over hele verden og tilbyr produkter og tjenester i 117 land og regioner. Innen industriell automasjon bidrar Omron til å skape et rikt samfunn ved å tilby automasjonsteknologier som bidrar til nyskaping innen produksjon, samt produkter og kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til industrial.omron.eu.

Om «innovative-Automation!»

Som en leder innen industriell automasjon har Omron omfattende serier av kontrollkomponenter og -utstyr, som spenner fra sensorer for bildebehandling og andre outputenheter, som servomotorer, til en serie av sikkerhetsutstyr og industriroboter. Ved å kombinere slikt utstyr har Omron utviklet en rekke ulike og svært effektive automasjonsløsninger for produsenter over hele verden. Basert på sin beholdning av avanserte teknologier og omfattende utstyrsserier har Omron definert et strategisk konsept kalt «innovative-Automation!», som består av tre nyskapninger, «i's» – «integrated» (kontrollutvikling), «intelligent» (utvikling av intelligens gjennom IKT) og «interactive» (ny harmonisering mellom mennesker og maskiner). OMRON har nå forpliktet seg til å bringe innovasjon til produksjonsanlegg ved å realisere dette konseptet.

Omron og Techman vil levere samarbeidende roboter til en lang rekke bruksområder, for eksempel elektronikkmontering, produkttesting og inspeksjon. Disse robotene vil tilrettelegge for fleksibel produksjon og øke produktiviteten og kvaliteten til produksjonslinjer for kunder i bilindustrien og elektronikkbransjen, så vel som ulike operasjoner for materialhåndtering i et bredt spekter av produksjonsindustrier.

Om Techman Robot Inc.

TM Robot er en global leder innen teknologier for samarbeidende roboter og synssystemer. Med støtte fra morselskapet Quanta Computer har vi klart å levere verdens mest intelligente samarbeidende robot, med innebygd syn som integrerer hender, øyne og hjerner i ett system på en perfekt måte. TM-roboter forbedrer på en imponerende måte brukervennligheten til industriroboter og gir forbløffende reduksjon i kostnader og installasjonstid. TECHMAN Robots (første del av navnet er avledet av «TECHnology» og «huMAN») visjon er å forbedre menneskers liv, og vi vil fortsette med innovasjon og bidra til verdenssamfunnet med den mest brukervennlige automasjonsløsningen. Du finner mer informasjon på http://tm-robot.com/

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from