Omron

Společnost Omron Corp. a tchaj-wanský výrobce spolupracujících robotů Techman Robot Inc. vytvářejí strategické spojenectví v oblasti spolupracujících robotů

Toto spojenectví přispěje k harmonizaci spolupráce lidí a strojů ve výrobním prostředí

Společnosti Omron Corp. (sídlo: Šimogjo-Ku, Kjóto; prezident a generální ředitel: Jošihito Jamada) a Techman Robot Inc. (sídlo: Tchao-jüan, Tchaj-wan), která je předním světovým výrobcem robotických ramen spolupracujících s lidmi, oznámily, že podepsaly dohodu o vytvoření strategického spojenectví v oblasti spolupracujících robotů. Na základě tohoto spojenectví bude společnost Omron globálně propagovat a prodávat spolupracující roboty řady TM od společnosti Techman prostřednictvím celosvětové distribuční sítě Omron a pod společným logem od začátku druhé poloviny fiskálního roku 2018. Navíc budou společnosti Omron a Techman spolupracovat na vývoji další generace spolupracujících robotů, která umožní snazší integraci do výrobního programu automatizačních produktů Omron s cílem vytvořit inovativní výrobní prostředí, ve kterém budou harmonicky spolupracovat lidé i stroje.

Továrny po celém světě stojí před zásadními výzvami, kdy musí vyrábět často malé série různorodých výrobků, aby mohly splnit požadavky svých zákazníků a zkrátit výrobní cykly produktů. Přitom se ale potýkají s nedostatkem pracovních sil. Výrobní společnosti musejí zachovávat flexibilitu při rychlých změnách výrobního sortimentu a změnách uspořádání výrobních linek. Důležitým prvkem při zajišťování takovéto „flexibilní výroby“ jsou právě spolupracující roboti, kteří mohou bezpečně pracovat ve stejném prostředí s lidmi.

Vedle běžných spolupracujících robotů řady TM společnost Omron zahájí prodej nových modelů robotů, které jsou „mobilně kompatibilní“, což znamená, že je lze snadno integrovat s mobilními roboty LD od společnosti Omron. Mobilní roboti od společnosti Omron, kteří se mohou autonomně pohybovat a dokáží se vyhýbat lidem a překážkám, již bezpečně pracují společně s lidmi v oblasti automatizované manipulace s materiálem po celém světě. V horní části mají namontované robotické rameno, takže mohou sloužit nejenom k přepravě materiálu z místa na místo, ale mohou rovněž provádět operace vyjímání a vkládání dílů do polic na kterémkoli ze stanovišť.

„Od doby akvizice společnosti Adept Technology v roce 2015 investuje společnost Omron značné prostředky do vývoje robotických technologií a jejich tržního uplatnění,“ řekl Seigo Kinugawa, výkonný manažer a generální ředitel projektu rozvoje robotických technologií společnosti pro průmyslovou automatizaci v rámci skupiny Omron. Jak dále poznamenal, „Spojenectví se společností Techman má za cíl pokročit ve vývoji v oblasti spolupráce mezi lidmi a roboty ve výrobních prostředích. Vstup společnosti Omron do odvětví spolupracujících robotických ramen souběžně s působením na poli mobilních robotů povede ke zrychlení programu Omron „innovative-Automation!“. Tento program je zaměřen na začleňování inovací do továren formou spolupráce mezi lidmi a stroji.”

„Roboti TM jsou inteligentní, snadno použitelní a bezpeční,“ řekl Ho Ši-Či, předseda představenstva společnosti Techman Robot Inc. „Snažíme se zlepšit život lidí na základě inovací a naše spojenectví se společností Omron nám pomůže udělat velký krok směrem k tomuto cíli.“

Díky svým unikátním vlastnostem, uvedeným níže, se roboti TM stávají výjimečnými v nové oblasti spolupráce mezi lidmi a roboty.

Inteligentní: Roboti TM mají vestavěný inteligentní kamerový systém, který lze používat pro rozpoznávání vzorů, umisťování předmětů a identifikaci čárových kódů.

Jednoduší: Kompletní operaci vyjmutí a umístění s použitím kamerového systému lze naučit během pěti minut v plně grafickém uživatelském prostředí TMflow, které funguje na bázi toku pracovních operací.

Bezpeční: Roboti TM splňují bezpečnostní požadavky na spolupráci mezi lidmi a roboty definované v normách ISO 10218-1 a ISO/TS 15066.

Roboti TM mají dvě výrobní řady: TM5 (s užitečným zatížením do 6 kg) a novou řadu TM12/TM14 (s užitečným zatížením do 14 kg). Všichni roboti TM mají šest stupňů volnosti a dosah od 700 mm do 1300 mm. Opakovatelná přesnost robota je ±0,05 mm u řady TM5 a ±0,1 mm u řady TM12/TM14.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

O společnosti Omron

Společnost Omron Corporation je přední světovou společností v oboru automatizace, která své technologie snímání a řízení rozšiřuje do oborů komponentů pro řízení, elektronických součástí, automobilové elektroniky, sociální infrastruktury, zdravotnictví a životního prostředí. Společnost Omron byla založena v roce 1933, má přibližně 36 000 zaměstnanců a nabízí produkty a služby ve více než 117 regionech. Společnost Omron přispívá v oboru průmyslové automatizace k vytváření bohaté komunity poskytováním automatizačních a inovačních technologií pro výrobní procesy a podporou svých produktů a zákazníků. Podrobnější informace najdete na industrial.Omron.eu.

O společnosti „innovative-Automation!“

Společnost Omron, která zaujímá přední postavení v oboru průmyslové automatizace, má ve svém výrobním programu rozsáhlé řady ovládacích prvků a zařízení, počínaje senzory zpracování obrazu a dalšími vstupními zařízeními až po různé řídicí jednotky a výstupní zařízení, například servomotory, a také sortiment bezpečnostních zařízení a průmyslových robotů. Kombinací těchto zařízení prostřednictvím softwaru se společnosti Omron podařilo vyvinout mnoho unikátních a vysoce účinných automatizačních řešení, která našla uplatnění u výrobců po celém světě. Díky širokému spektru pokročilých technologií a ucelené řadě zařízení mohla společnost Omron zveřejnit svůj strategický koncept nazvaný „innovative-Automation!“ (inovativní automatizace) zahrnující tři inovace, neboli „i“--„integrované“ (vývoj řízení), „inteligentní“ (rozvoj inteligence prostřednictvím ICT) a „interaktivní“ (nová harmonizace mezi lidmi a stroji). Společnost Omron si v současné době klade za cíl aplikovat inovace do výrobního prostředí formou materializace tohoto konceptu.

Společnosti Omron a Techman nabídnou spolupracující roboty, které bude možné nasadit v širokém spektru pracovních operací, například při montáži elektroniky a testování a kontrole výrobků. Tito roboti umožní „flexibilní výrobu“ a pomohou zvýšit produktivitu a kvalitu výrobních linek pro zákazníky z odvětví automobilového a elektronického průmyslu, jakož i při různých manipulacích s materiálem v celé řadě průmyslových oblastí.

O společnosti Techman Robot Inc.

TM Robot je předním světovým výrobcem spolupracujících robotů a technologií kamerových systémů. Díky podpoře z mateřské společnosti Quanta Computer jsme dokázali vyvinout nejinteligentnějšího spolupracujícího robota na světě se zabudovaným kamerovým systémem, který ideálně integruje funkce rukou, očí a mozku do jednoho systému. Společnost TM Robots významně zjednodušila používání průmyslových robotů a výrazně snížila jejich cenu a dobu zavádění do provozu. Kamerový systém od TECHMAN Robot má za cíl aplikovat technologii k obohacení života lidí. Naše společnost si klade za cíl rozvíjení inovací a vývoj maximálně uživatelsky přívětivých automatizačních řešení pro celosvětové uplatnění. Podrobné informace o společnosti naleznete na webových stránkách http://tm-robot.com/.

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from