Omron

Nästa generations inbyggda temperaturregulatorer

Påskyndar installationen med artificiell intelligens

Efter lanseringen av E5_D-serien i april 2017 fortsätter Omron att utöka sortimentet av temperaturregulatorer genom att presentera nya NX-TC-serien med artificiell intelligens (AI). De intelligenta regulatorerna är utformade för multiloop-program och är enklare att installera i panelen.

Omron lanserade 2001 sin första serie temperaturregulatorer, E5ZN-serien (två slingor med bredd på 22,5 mm). Sedan kom EJ1N-serien (fyra slingor med bredd på 31 mm) 2006, vilket ytterligare förbättrade prestanda och sparade utrymme. Det senaste tillskottet i NX-TC-serien är en ny generation smarta enheter som är utformade för att uppnå optimal automatisk temperaturreglering utan mänsklig inblandning. Faktum är att från och med nu görs alla justeringar som vanligtvis görs av experter i fältet automatiskt med hjälp av artificiell intelligens.

Adaptiv kontrollalgoritm
Med vanliga temperaturregulatorer kan det ta lång tid innan de inledande PID-inställningarna har fastställts. Det är även väldigt svårt att göra bra justeringar utan att ha många års erfarenhet inom området. Därför utvecklade Omron NX-TC-serien med ”adaptiv regleringsteknik”. Med hjälp av denna upptäcks automatiskt förändringar i processen under reglering och PID ändras i enlighet med dessa. Resultatet? En perfekt, finjusterad PID-algoritm och superstabil temperaturreglering.

Perfekt temperaturreglering under försegling för förpackningsmaskiner
På en vanlig förseglingsmaskin är temperatursensorerna ofta belägna för långt ifrån förseglingsytan på värmestången. Detta ger en skillnad mellan temperaturen på förseglingsytan och den faktiska temperaturen. Temperaturskillnaden ökar och resulterande förseglingsfel blir fler när förpackningshastigheten ökar och i korrelation med tunnare förpackningsmaterial.

NX-TC-serien löser problemet på följande sätt:

  • Speciella temperatursensorer med snabbare avkänning gör att sensorn kan placeras närmare förseglingsytan.
  • Särskilt utvecklade algoritmer som automatisk filterjustering hjälper till att filtrera bort temperaturvariationer, vilket resulterar i bättre försegling.

Minimera temperaturvariationer i gjutmaskiner
På vattenkylda extruderingsgjutmaskiner leder ökad hastighet ofta till temperaturvariationer på grund av många olika faktorer såsom materialsammansättning och kylvatten. För operatörer innebär detta att de gång på gång behöver justera ventilerna för att stabilisera kvaliteten. Det är dock väldigt svårt att uppnå en snabb produktionslinje och samtidigt behålla kvaliteten. Men så är inte längre fallet längre! NX-TC har en justeringsfunktion för vattenkylningen som håller temperaturvariationen till ett minimum vilket medför att produktionskapaciteten ökas samtidigt som kvaliteten behålls.

Egenskaper

  • Finns i två storlekar: NX-TC2 (modell med två slingor, 12 mm bredd) och NX-TC3 (modell med fyra slingor, 24 mm bredd)
  • Universell ingång för värmelednings- och Pt100-sensorer (K, J, T, E, L, U, N, R,S, B, C/W, PL II, Pt100/JPt100).
  • Typ av reglerutgång: Spänningsutgång (PNP 24 V DC/21 mA/point), Linjär strömutgång (0/4–20 mA)
  • Styrmetod: Uppvärmning och/eller nedkylning (beroende på modell)
  • Inläsning/SSR-diagnostik tillgänglig (beroende på modell)
  • Fältbussanslutning: Ethernet IP och EtherCAT (med kommunikationskoppling)

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 36 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 117 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from