Omron

Omron lanserar fyra serier tillståndsövervakningsenheter

Omron Corporation (med huvudkontor i Shimogyo-Ku, Kyoto och styrelseordförande och VD Yoshihito Yamada) presenterade den 29 november 2017 och kommer under våren 2018 att presentera fyra serier tillståndsövervakningsenheter som övervakar driftstatus åt arbetsstyrkan vid tillverkningsanläggningar: motortillståndsövervakningsenheter som förutspår fel i induktionsmotorer med trefassystem, nätaggregat med nätverk som kan förutspå livslängd och fel i kontrollpanelers nätaggregat, flödessensorer och trycksensorer och övervakar hydraulolja och kylvatten i press- och gjutmaskiner och en smart tillståndsövervakningsförstärkare som ökar IoT i befintliga analoga sensorer på anläggningar eller i maskiner.

Lanseringen av tillståndsövervakningsenheter ingår i Omrons målsättningar att uppnå ett sortiment på 100 000 IoT-komponenter. Övervakningsenheterna visualiserar anläggningens och utrustningens tillstånd på ett sätt som annars inte är möjligt, upptäcker statusfel på anläggningen i förväg och upprätthåller produktionslinjer och produktivitet.

Tillståndsövervakningsenheterna håller koll på förändringar i tillverkningsanläggningarnas el- och cirkulationssystem i realtid. De meddelar när reservdelar behöver bytas ut innan fel uppstår via kommunikationsnätverk och hjälper till att förebygga oväntade driftstopp och kvalitetsavvikelser i produkterna. Nu kan vem som helst enkelt upptäcka avvikelser och fel som tidigare har krävt kvalificerad arbetskraft med erfarenhet och intuition. Företagen slipper gå miste om möjligheter på grund av oväntade produktionsavbrott och kan öka precisionen i underhållsplanerna.

De fyra serierna med tillståndsövervakningsenheter som ska säljas

Motortillståndsövervakningsenheter

Motortillståndsövervakningsenheter upptäcker fel som orsakas av åldrande induktionsmotorer med trefassystem*2 på till exempel transportband, lyftare och pumpar. Övervakningsenheterna upptäcker fel efter statusförändringar i vibrationer, temperatur, ström, isoleringsmotstånd, visar felen på huvudenhetens skärm eller via Ethernet/IP™-kommunikation på distans och löser följande problem:

  • minimerar möjlighetsförluster på grund av oväntade driftstopp.
  • digitaliserar kunskapen hos skickliga underhållstekniker och homogeniserar motorunderhåll på distans.
  • minskar inspektionsarbetet avsevärt genom att växla från återkommande till förebyggande inspektion.

Övervakningsdata

Motorvibrationer, yttemperatur, isoleringsmotstånd, ström, försämringsnivå *3.

Utsignalsmetod

Ethernet/IP (som kan övervakas via ett särskilt verktyg på datorn), larmutgång, transistorutgång, stapelindikator, bildskärm.

Nätaggregat med nätverk

Nätaggregatets basfunktion är att tillhandahålla nätström till anläggningens enheter. Nätaggregat med nätverk visualiserar dessutom nödvändig information för att upprätthålla och styra strömförsörjningen. De kan visualisera när de behöver bytas ut, visa information om utgående spänning/ström och förstärka strömmen med Ethernet/IP-kommunikation via fjärrstyrning och huvudenhetens skärm. Det löser följande problem:

  • meddelar i förväg när nätaggregat behöver bytas ut för att minska oväntade driftstopp på grund av problem med strömförsörjningen.
  • övervakar tid till byte, total körtid, spänning och ström i nätaggregat på distans för att minska underhållsarbetet på anläggningarna.
  • Använd i kombination med det avsedda övervakningsverktyget för nätaggregat (med inplanerat underhåll snart) om du vill visualisera nätaggregatets tillstånd på reduceringskurvan*4. Om du vill förlänga livslängden kan du enkelt införa förbättringsåtgärder genom att förbättra installationsmiljöer och ändra nätaggregatens kapacitet.

Övervakningsdata

År till byte av nätaggregat, total körtid, utgående spänning/ström, förstärkningsström, självdiagnostik (överhettning, uppmätt felvärde, minnesfel), produktmodell, serienummer.

Utsignalsmetod

Ethernet/IP, Modbus/TCP, bildskärm.

Flödessensorer och trycksensorer

Med en enda flödessensor kan du mäta både flödeshastighet och temperatur på kylvattnet i en svets- eller gjutmaskin. Genom att övervaka fel som orsakats av temperaturen och flödeshastigheten på kylvattnet kan du upptäcka oväntade driftstopp som beror på överhettade strömtransformatorer. Det ger stabilare svetskvalitet och förhindrar defekt gjutning.

Trycksensorer visualiserar trycket och temperaturen hos hydrauloljan i maskincenter*5 och tryckmaskiner samtidigt. De identifierar tecken på emballageförsämringar på grund av temperaturökning och hydrauloljeläckage. De upptäcker även temperaturförändringar på grund av försämrad viskositet i hydrauloljan för att upprätthålla stabil bearbetningskvalitet.

Antalet sensorer som krävs och installationsarbetet halveras eftersom du slipper installera separata trycksensorer och temperatursensorer på rören.

Genom att de här sensorerna känner av ett flertal mätdataelement som ”flödeshastighet och temperatur” och ”tryck och temperatur” av sig själva kan de visualisera anläggningstillstånd till lägre kostnad. Det kräver mindre arbete och utrymme.

Övervakningsdata

Flödeshastighet + temperatur
Tryck + temperatur

Utsignalsmetod

Statusutgång, reglerutgång, analog utgång, IO-Link, bildskärm, statusindikator.

Smart tillståndsövervakningsförstärkare

Den smarta tillståndsövervakningsförstärkaren ansluts till vanliga analoga utgångssensorer*6.

Omron erbjuder nästa generations sensorserie N-Smart* 8 som ansluter till fiber- och lasersensorer. Nu tillkommer en smart tillståndsövervakningsförstärkare som kan anslutas till analoga utgångssensorer i sortimentet, vilket gör det möjligt att skapa ett billigt och enkelt nätverk med olika sensorer*7 för att förstå anläggningens tillstånd.

Tidigare krävdes system med dyra datalogger och mätutrustning för att erhålla data från sensorer med analoga utgångar. Sensorn kan synkronisera upp till 30 enheter på 1 ms, samla in data vid användningstidpunkten, tillförlitligt läsa av små förändringar på anläggningar och korrelationen mellan tecken, vilket ger optimal maskinkontroll i enlighet med anläggningens statusförändringar.

Anslutningsbara sensorhuvuden

Sensorer som skickar ut och överför mätdata med ström (DC 4 till 20 mA) eller spänning (1 till 5 VDC).

(Flödessensorer och trycksensorer kan också anslutas.)

Utsignalsmetod

Reglersignal, bildskärm, kompatibel med öppna nätverk (EtherCAT®, CC-Link) via kommunikationsenheter.


*2 En induktionsgenerator som använder trefas växelström och skickar elkraft från primärsidan (statorn) till sekundärsidan (rotorn) via elektromagnetiska fält och genererar ström.

*3 Omrons unika index för att visa andra fel på lastsidan förutom motorer genom att mäta och analysera motorströmmen med en unik algoritm.

*4 Föreskriver användningsvillkoren med omgivande driftstemperatur och lastproportion under vilka specifikationerna för strömförsörjning kan garanteras. Driftsegenskaper i interna kretsar orsakade av temperaturökningar på inre komponenter och temperaturmiljöer tas i beaktande.

* 5 Processutrustning som gör hål och slipar metall och andra material.

*6 Sensorer som skickar ut och överför mätresultatet med ström (DC 4 till 20 mA) eller spänning (1 till 5 V DC).

*7 Lufttryckssensorer som övervakar luftinsugstillstånd eller andra sensorer för plockning och placering av elektriska komponenter.

* 8 Nästa generations sensorserie som består av sensorkommunikationsenheter som integrerar närvaro och detektering av samt mätdata för fibersensorer, lasersensorer, kontaktsensorer och närhetssensorer. De är även kompatibla med EtherCAT och CC-Link (öppet nätverk med snabb kommunikation).

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 36 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 117 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from