Omron

Omron va prezenta patru serii de dispozitive de monitorizare a stării de funcţionare

Corporaţia Omron (Sediu: Shimogyo-Ku, Kyoto. Preşedinte şi CEO: Yoshihito Yamada) a prezentat pe 29 noiembrie 2017 şi va prezenta în primăvara anului 2018 patru serii de dispozitive de monitorizare a stării pentru monitorizarea stării de funcţionare din unităţile de producţie pentru muncitori; Dispozitive de monitorizare a stării motorului care prognozează o posibilă defectare a motoarelor de inducţie trifazate, Surse de alimentare cu comunicaţie care pot anticipa durata de viaţă şi avariile unei surse de alimentare instalate într-un panou de control, Senzori de debit şi senzori de presiune care monitorizează uleiul hidraulic şi apa de răcire utilizate pentru prese şi maşini de turnare şi Amplificatorul inteligent pentru monitorizarea stării care accelerează implementarea IoT pentru senzorii analogici existenţi instalaţi în utilaje sau maşini.

Lansarea dispozitivelor de monitorizare a stării face parte dintr-un efort Omron al cărui scop este de a finaliza o gamă de 100.000 de componente IoT. Dispozitivele de monitorizare vizualizează constant starea utilajelor şi a echipamentelor care nu ar fi putut fi observată, detectează în prealabil erorile de stare ale utilajelor şi întreţin liniile de producţie şi productivitatea.

Dispozitivele de monitorizare a stării monitorizează în timp real modificările din sistemul de alimentare şi sistemul de circulaţie al utilajelor de producţie. Acestea informează cu privire la timpul de înlocuire a componentelor înainte de apariţia defectelor, prin reţele de comunicaţii, şi contribuie la prevenirea opririlor neaşteptate ale unităţilor şi a anomaliilor calitative ale produselor. Oricine poate acum să sesizeze cu uşurinţă un semn de funcţionare anormală a unităţilor şi avarii pentru care până acum era nevoie de experienţa şi intuiţia muncitorilor calificaţi. Aceasta permite reducerea pierderii de oportunităţi cauzate de opririle neaşteptate ale unităţilor şi îmbunătăţirea preciziei planurilor de întreţinere.

Patru serii de dispozitive de monitorizare a stării care se vor comercializa

Dispozitive de monitorizare a stării motorului

Dispozitivele de monitorizare a stării motorului detectează erorile cauzate de deteriorarea prin îmbătrânire a motoarelor de inducţie trifazate *2 utilizate pentru numeroase utilaje de producţie, inclusiv benzi transportoare, dispozitive de ridicare şi pompe. Dispozitivele de monitorizare detectează erorile după modificările de stare la nivel de vibraţii, temperatură, curent, rezistenţă de izolaţie, monitorizează prin afişarea pe unitatea principală sau la distanţă prin comunicaţii Ethernet/IP™ şi rezolvă următoarele probleme.

  • Minimizează pierderea de oportunităţi determinată de opriri neprevăzute ale utilajelor.
  • Digitizează cunoştinţele inginerilor de întreţinere calificaţi şi omogenizează întreţinerea motoarelor dintr-o locaţie aflată la distanţă.
  • Fac trecerea de la inspecţia periodică la inspecţia preventivă pentru a reduce considerabil activitatea aferentă inspecţiei.

Date de monitorizare

Vibraţiile motorului, temperatura de suprafaţă, rezistenţa de izolaţie, curentul, nivelul de degradare *3.

Metode de semnalizare

EtherNet/IP (monitorizabil printr-un instrument dedicat operat pe PC), ieşire alarmă, ieşire tip tranzistor, indicator tip bară grafică, afişare pe monitor.

Surse de alimentare cu comunicaţie

Sursele de alimentare cu comunicaţie vizualizează informaţiile necesare pentru a întreţine şi controla sursa de alimentare pe lângă furnizarea curentului continuu la dispozitivele din utilaje, care reprezintă funcţia de bază a unei surse de alimentare. Aceste surse de alimentare pot să vizualizeze momentul în care trebuie înlocuite, informaţii despre tensiunea/curentul de ieşire şi pot să amplifice curentul prin control de la distanţă, utilizând comunicaţii Ethernet/IP şi monitorul unităţii principale, contribuind la rezolvarea următoarelor probleme.

  • Avertizare prealabilă cu privire la momentul de înlocuire a sursei de alimentare pentru a reduce opririle neaşteptate ale utilajelor din cauza unei defectări a sursei de alimentare.
  • Monitorizarea momentului de înlocuire, a timpului total de funcţionare, a tensiunii şi a curentului unei surse de alimentare de la distanţă pentru a reduce activitatea de întreţinere din locaţiile de producţie.
  • Utilizarea în combinaţie cu software-ul dedicat Power Supply Monitoring Tool (programat în curând pentru asistenţă) pentru a vizualiza starea sursei de alimentare pe curba de depreciere *4. Pentru a prelungi durata de utilizare, puteţi să luaţi în considerare şi să implementaţi cu uşurinţă măsuri de îmbunătăţire prin îmbunătăţirea mediilor de instalare şi modificarea capacităţii sursei de alimentare.

Date de monitorizare

Anii până la înlocuirea sursei de alimentare, timpul total de funcţionare, curentul/tensiunea de ieşire, amplificarea curentului, auto-diagnosticări (supraîncălzire, eroarea valorii măsurate, eroarea de memorie), modelul produsului, numărul de serie.

Metode de semanlizare

Ethernet/IP, Modbus/TCP, afişare pe monitor.

Senzori de debit, senzori de presiune

Un singur senzor de debit poate măsura atât debitul, cât şi temperatura apei de răcire utilizate pentru o maşină de sudură sau de turnare. Monitorizarea erorilor cauzate de temperatură pe lângă debitul apei de răcire permite captarea unui simptom de oprire neaşteptată cauzată de supraîncălzirea transformatoarelor de curent, permiţând obţinerea unei calităţi mai stabile a sudurii şi prevenirea turnării defectuoase.

Senzorii de presiune vizualizează presiunea şi temperatura uleiului hidraulic simultan pentru centrele de prelucrare *5 şi prese. Aceştia captează un simptom de deteriorare a ambalajelor din cauza creşterii temperaturii şi în urma scurgerii uleiului hidraulic. De asemenea, senzorii detectează modificări de temperatură din cauza deteriorării viscozităţii uleiului hidraulic, pentru a menţine o calitate stabilă a prelucrării.

Nu trebuie să instalaţi separat un senzor de presiune şi un senzor de temperatură pe conducte, ceea ce reduce la jumătate numărul senzorilor care trebuie instalaţi şi activitatea de instalare.

Detectând pe cont propriu o pluralitate de elemente de date pentru măsurare precum „debitul şi temperatura” şi „presiunea şi temperatura”, aceşti senzori pot vizualiza starea utilajului economisind costuri, manoperă şi spaţiu.

Date de monitorizare

Debitul + temperatura
Presiunea + temperatura

Metode de semanlizare

Ieşire de stare, ieşire de comandă, ieşire analogică, IO-Link, afişare pe monitor, indicator de stare.

Amplificatorul inteligent pentru monitorizarea stării

Amplificatorul inteligent pentru monitorizarea stării se conectează la senzorii generali cu ieşire analogică *6.

Omron oferă seria de senzori de ultimă generaţie N-Smart *8 care se conectează la senzorii cu fibre şi senzorii laser. Acum, amplificatorul inteligent pentru monitorizarea stării, care se poate conecta la senzorii generali cu ieşire analogică, se alătură gamei, permiţând construirea unei reţele necostisitoare şi facile cu diverşi senzori *7 utilizaţi pentru a înţelege starea unităţii.

Anterior, pentru obţinerea datelor senzorilor cu ieşire analogică era nevoie de un sistem cu înregistratoare de date şi echipamente de măsurare costisitoare.

Senzorul poate să sincronizeze până la 30 de unităţi la viteză mare de 1 ms, să colecteze date în momentul funcţionării unităţii, să capteze modificări subtile ale utilajelor şi corelarea sigură a semnalelor, permiţând controlul optim al maşinii în funcţie de modificările de stare ale utilajului.

Capete de senzor conectabile

Senzorii care emit şi transmit rezultatul măsurătorii prin semnal de curent (c.c. între 4 şi 20 mA) sau tensiune (între 1 şi 5 V c.c.).

(Senzorii de debit şi senzorii de presiune sunt, de asemenea, conectabili.)

Metode de semanlizare

Ieşire de comandă, afişare pe monitor, compatibil cu reţelele deschise (EtherCAT®, CC-Link) prin conectarea la unităţile de comunicaţii.


*2 Un motor de inducţie care utilizează o sursă de alimentare c.a. trifazată, trimite energie electrică de la partea primară (stator) la partea secundară (rotor) prin inducţie electromagnetică şi generează energie.

*3 Este un index unic al Omron care afişează erorile pe partea sarcinii, în plus faţă de motoare, măsurând şi analizând curentul motorului printr-un algoritm unic.

*4 Stipulează condiţiile de utilizare prin temperatura ambiantă de funcţionare şi factorul de utilizare prin care pot fi garantate specificaţiile unei surse de alimentare. Caracteristicile de funcţionare ale circuitelor interne cauzate de creşterea temperaturii componentelor interne şi mediile de temperatură sunt luate în considerare.

*5 Echipament de prelucrare care efectuează o gaură şi o rectificare în metal sau în alte materiale.

*6 Senzori care emit şi transmit rezultatul măsurătorii prin semnal de curent (c.c. între 4 şi 20 mA) sau tensiune (între 1 şi 5 V c.c.).

*7 Senzori pentru presiunea aerului care monitorizează rata de aspiraţie a aerului sau alţi senzori pentru ridicarea şi plasarea componentelor electrice.

*8 Serie de senzori de ultimă generaţie care constă în unităţi de comunicaţie pentru senzori care integrează datele de prezenţă, detecţie şi măsură pentru senzorii cu fibră, senzorii laser, senzorii de contact şi senzorii de proximitate. Aceştia sunt compatibili şi cu EtherCAT şi CC-Link (reţea deschisă de comunicaţii de mare viteză).

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Despre Omron

Omron Corporation este o importantă companie de automatizări industriale, care îşi valorifică tehnologiile esenţiale de detecţie şi control pentru a se extinde în domenii precum cele ale componentelor de control, componentelor electronice, componentelor de electronică auto, în domeniul infrastructurii sociale, al asistenţei medicale şi al protecţiei mediului. Omron a fost înfiinţată în anul 1933 şi are circa 36.000 de angajaţi la nivel global, oferind produse şi servicii în peste 117 state şi regiuni. În sectorul automatizărilor industriale, Omron contribuie la prosperitatea societăţii oferind tehnologii de automatizare care stimulează inovaţia în domeniul manufacturier, precum şi în cel al produselor şi al asistenţei pentru clienţi. Pentru mai multe detalii, accesaţi industrial.omron.ro.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from