Omron

Firma Omron wprowadza cztery serie urządzeń do monitorowania stanu

Firma Omron Corporation (z siedzibą w Shimogyo-Ku Kioto; prezes i dyrektor generalny: Yoshihito Yamada) 29 listopada 2017 roku rozpoczęła i wiosną 2018 roku będzie kontynuować wprowadzanie czterech serii urządzeń dla pracowników do monitorowania stanu pracy w zakładach produkcyjnych. Są to: urządzenia do monitorowania stanu silników, które przewidują awarie trójfazowych silników indukcyjnych; zasilacze sieciowe do montażu w szafkach sterowniczych, które mogą przewidywać okres eksploatacji i awarie zasilania; czujniki przepływu i czujniki ciśnienia, które monitorują olej hydrauliczny i wodę chłodzącą w prasach i wtryskarkach; oraz zaawansowany wzmacniacz do monitorowania stanu, który przyspiesza IoT czujników analogowych obecnych w instalacjach lub maszynach.

Wprowadzenie urządzeń do monitorowania stanu jest realizacją dążeń firmy Omron do stworzenia oferty 100 000 komponentów IoT. Urządzenia monitorujące stale wizualizują stan instalacji i urządzeń, do którego wcześniej nie było wglądu, z wyprzedzeniem wykrywają błędy, utrzymują pracę linii produkcyjnych i pomagają zachować wysoką produktywność.

Urządzenia do monitorowania stanu monitorują w czasie rzeczywistym zmiany w układzie zasilania i cyrkulacji w instalacjach. Za pośrednictwem sieci komunikacyjnych informują o wymaganym czasie wymiany części, zanim wystąpi awaria, a także przyczyniają się do zapobiegania nieprzewidzianym przestojom i obniżeniu jakości produktów. Teraz każdy może z łatwością zauważyć oznaki nieprawidłowości i awarii instalacji, co wcześniej wymagało doświadczenia i intuicji wykwalifikowanego pracownika. Pozwala to zredukować straty biznesowe wynikające z niespodziewanych przestojów oraz zwiększyć dokładność planów konserwacji.

Sprzedaż czterech serii urządzeń do monitorowania stanu

Urządzenia do monitorowania stanu silników

Urządzenia do monitorowania stanu silników wykrywają błędy spowodowane starzeniem się trójfazowych silników indukcyjnych*2 wykorzystywanych w wielu instalacjach produkcyjnych, m.in w taśmociągach, podnośnikach i pompach. Urządzenia monitorujące wykrywają błędy na podstawie zmian w drganiach, temperaturze, natężeniu prądu czy rezystancji izolacji, wyświetlają je na głównym module lub przekazują zdalnie za pośrednictwem komunikacji Ethernet/IP™ oraz rozwiązują następujące problemy.

  • Minimalizacja strat biznesowych spowodowanych nieoczekiwanym przestojem instalacji.
  • Digitalizacja wiedzy wykwalifikowanych inżynierów serwisu i ujednolicenie zdalnej konserwacji silników.
  • Przejście z przeglądów okresowych na przeglądy zapobiegawcze, aby znacznie ograniczyć nakład związanej z tym pracy.

Monitorowane dane

Wibracje silnika, temperatura powierzchni, rezystancja izolacji, natężenie prądu, stan zużycia*3.

Typ wyjścia

EtherNet/IP (monitorowanie za pomocą specjalnego narzędzia obsługiwanego na komputerze), wyjście alarmowe, wyjście tranzystorowe, wskaźnik słupkowy, wyświetlacz.

Zasilacze sieciowe

Zasilacze sieciowe wizualizują informacje niezbędne do utrzymania zasilania i sterowania nim, oprócz dostarczania prądu stałego do urządzeń elektrycznych w zakładach, co stanowi podstawową funkcję zasilacza. Zasilacze te wskazują, kiedy należy je wymienić, wizualizują informacje o napięciu/natężeniu prądu wyjściowego oraz zwiększają natężenie prądu za pomocą zdalnego sterowania przy użyciu komunikacji Ethernet/IP i monitora modułu głównego. W ten sposób przyczyniają się do rozwiązywania następujących problemów.

  • Powiadamianie z wyprzedzeniem o czasie wymiany zasilacza w celu zmniejszenia ryzyka nieoczekiwanych przestojów wynikających z problemów z zasilaniem.
  • Zdalne monitorowanie czasu wymiany, całkowitego czasu pracy oraz napięcia i natężenia prądu zasilania w celu ograniczenia czynności konserwacyjnych przeprowadzanych na miejscu.
  • Współpraca ze specjalnym narzędziem monitorowania zasilania (realizacja planowana wkrótce) w celu uwidocznienia stanu zasilania na krzywej obniżania parametrów*4. Aby przedłużyć okres eksploatacji, można wdrożyć środki naprawcze, takie jak ulepszenie środowiska montażu i zmiana wydajności zasilacza.

Monitorowane dane

Czas do wymiany zasilacza w latach, całkowity czas pracy, napięcie/natężenie prądu wyjściowego, prąd doładowania, układ automatycznej diagnostyki (przegrzanie, błąd zmierzonej wartości, błąd pamięci), model produktu, numer seryjny.

Typ wyjścia

Ethernet/IP, Modbus/TCP, wyświetlacz.

Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia

Jeden czujnik przepływu może zmierzyć zarówno przepływ, jak i temperaturę wody chłodzącej wykorzystywanej w spawarce lub wtryskarce. Monitorowanie błędów powodowanych przez temperaturę, oprócz natężenia przepływu wody chłodzącej, umożliwia wykrycie oznak zapowiadających nieoczekiwany przestój wynikający z przegrzania przekładników prądowych. Umożliwia to uzyskanie bardziej jednolitej jakości spawania i uniknięcie wad wtrysków.

Czujniki ciśnienia jednocześnie wizualizują ciśnienie i temperaturę oleju hydraulicznego w centrach obróbczych*5 i prasach. Rejestrują oznaki pogorszenia uszczelnień sznurowych, wynikającego ze wzrostu temperatury i powodującego wycieki oleju hydraulicznego. Wykrywają również zmiany temperatury będące skutkiem zmiany lepkości oleju hydraulicznego, aby utrzymać jakość procesu obróbki.

Nie trzeba osobno montować czujnika ciśnienia i czujnika temperatury na rurociągu, co zmniejsza o połowę liczbę stosowanych czujników i nakład pracy związanej z montażem.

Przez samodzielne wykrywanie wielu elementów danych pomiarowych, takich jak „przepływ i temperatura” oraz „ciśnienie i temperatura”, czujniki te mogą wizualizować stan instalacji przy niższych kosztach, mniejszym nakładzie pracy i większej oszczędności przestrzeni.

Monitorowane dane

Przepływ + temperatura
Ciśnienie + temperatura

Typ wyjścia

Wyjście danych o stanie, wyjście sterowania, wyjście analogowe, IO-Link, monitor, wskaźnik stanu.

Zaawansowany wzmacniacz monitorowania stanu

Zaawansowany wzmacniacz monitorowania stanu można połączyć z ogólnymi czujnikami analogowymi*6.

Firma Omron oferuje serię czujników nowej generacji N-Smart*8, które łączą się z czujnikami światłowodowymi i laserowymi. Teraz ofertę wzbogacono o zaawansowany wzmacniacz monitorowania stanu, który można połączyć z ogólnymi czujnikami analogowymi i który umożliwia tworzenie niedrogich i prostych sieci z różnymi czujnikami*7 służącymi do analizowania stanu instalacji.

Dotychczas uzyskiwanie danych z czujników analogowych wymagało zastosowania kosztownych rejestratorów i urządzeń pomiarowych. Teraz czujnik może synchronizować nawet 30 jednostek z wysoką prędkością 1 ms, gromadzić dane podczas pracy instalacji oraz niezawodnie rejestrować drobne zmiany i związek między symptomami, umożliwiając optymalne sterowanie maszyną zależnie od zmian jej stanu.

Możliwość podłączenia głowic czujników

Czujniki, które przesyłają wyniki pomiarów prądu stałego (4–20 mA DC) lub napięcia (1–5 V DC).

(Istnieje również możliwość podłączania czujników przepływu i czujników ciśnienia).

Typ wyjścia

Wyjście sterowania, monitor, kompatybilne z otwartymi sieciami (EtherCAT®, CC-Link) poprzez podłączenie do modułów komunikacyjnych.


*2 Generator indukcyjny wykorzystujący trójfazowe zasilanie sieciowe wysyła energię elektryczną od strony pierwotnej (stojan) do strony wtórnej (wirnik) przez wprowadzenie pola elektromagnetycznego i generuje moc.

*3 Unikatowy indeks firmy Omron, pokazujący błędy po stronie obciążenia, oprócz silników, w wyniku pomiaru i analizy prądu silnika według specjalnego algorytmu.

*4 Określenie warunków na podstawie temperatury roboczej otoczenia oraz współczynnika obciążenia, przy których można zagwarantować odpowiednie parametry zasilania. Uwzględniana jest charakterystyka pracy obwodów wewnętrznych wynikająca ze wzrostu temperatury wewnętrznych części oraz temperatura środowiska.

5* Urządzenia obróbcze, które wiercą otwory i szlifują metal lub inne materiały.

6* Czujniki, które przesyłają wynik pomiaru prądu stałego (4–20 mA DC) lub napięcia (1–5 V DC).

*7 Czujniki ciśnienia powietrza, które monitorują stan zasysania powietrza, lub inne czujniki do chwytania i wstawiania części elektrycznych.

*8 Seria czujników nowej generacji, składająca się z modułów komunikacyjnych czujnika, które integrują funkcje obecności, wykrywania i pomiarów czujników światłowodowych, laserowych i zbliżeniowych. Są one również zgodne z sieciami EtherCAT i CC-Link (szybkimi otwartymi sieciami komunikacyjnymi).

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Informacje dotyczące firmy Omron

Firma Omron Corporation jest liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej i poszerza swoją działalność o nowe rynki w dziedzinie technologii czujników i sterowania, np. podzespołów sterujących, podzespołów elektronicznych, podzespołów elektroniki motoryzacyjnej, infrastruktury usług publicznych, opieki zdrowotnej i ochrony środowiska. Firmę Omron założono w 1933 r. Zatrudnia ona ponad 36 000 pracowników na świecie oraz dostarcza produkty i usługi w ponad 117 krajach i regionach. W branży automatyki przemysłowej firma Omron przyczynia się do tworzenia dobrobytu społeczeństwa, zapewniając technologie automatyki, które napędzają innowacje w dziedzinie produkcji, a także produkty i obsługę klienta. Więcej informacji: industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from