Omron

Omron innfører fire serier av tilstandsovervåkingsenheter

Omron Corporation (Hovedkvarter: Shimogyo-Ku i Kyoto. Konsernsjef: Yoshihito Yamada) innførte 29. november 2017 fire serier av tilstandsovervåkingsenheter for å overvåke driftsstatusen i produksjonsanlegg for arbeidere. Og de vil gjøre det samme i løpet av våren 2018. Dette dreier seg om motortilstandsovervåkingsenheter som forutser en svikt i trefasede induksjonsmotorer, strømforsyninger med nettverk som kan anslå levetid og feil i en strømforsyning installert i et kontrollpanel, luftstrømningssensorer og trykksensorer som overvåker hydraulikkolje og kjølevann som brukes for stansemaskiner og formingsmaskiner, og en smarttilstandsovervåkingsforsterker som akselerer IoT til eksisterende analoge sensorer, som er installert i anlegg eller maskiner.

Innføringen av tilstandsovervåkingsenheter er del av Omrons innsats med sikte på å fullføre en serie på 100 000 IoT-komponenter. Overvåkningsenhetene visualiserer konstant tilstanden til anlegg og utstyr som ikke er synlig, oppdager statusfeil på utstyr på forhånd og opprettholder produksjonslinjer og produktivitet.

Tilstandsovervåkingsenheter overvåker endringer i strøm- og sirkulasjonssystemene til produksjonsanlegg i sanntid. De informerer om tiden det vil ta å erstatte deler før feil oppstår via kommunikasjonsnettverk, og bidrar til å forebygge uventede driftsopphold på anlegget og kvalitetsavvik på produkter. Hvem som helst kan enkelt oppdage avvik ved anlegg og feil som tidligere har krevd erfaringen og intuisjonen til kvalifisert arbeidskraft. Dette gjør det mulig å redusere tap av muligheter på grunn av uventede opphopningsproblemer og forbedrer nøyaktigheten av vedlikeholdsplaner.

Fire serier av tilstandsovervåkingsenheter til salgs

Motortilstandsovervåkingsenheter

Motortilstandsovervåkingsenheter oppdager feil som er forårsaket av forringelsen av trefasede induksjonsmotorer *2 som brukes for mange produksjonsanlegg, inkludert samlebånd, løftere og pumper. Overvåkningsenhetene oppdager feil ved hjelp av statusendringer i vibrasjon, temperatur, strøm, isolasjonsmotstand, overvåker med skjerm på hovedenheten eller Ethernet/IP-kommunikasjon eksternt og løser de følgende problemene.

  • begrenser tap av muligheter som er forårsaket av uventede driftsopphold på anlegget.
  • digitaliserer kunnskapen til kvalifiserte serviceteknikere og gjør motorvedlikehold mer enhetlig fra en ekstern plassering.
  • skifter fra periodisk inspeksjon til forebyggende inspeksjon for å redusere inspeksjonsarbeidet betydelig.

Overvåking av data

Motorvibrasjoner, overflatetemperatur, isolasjonsmotstand, strøm, forringelsesnivå *3.

Utgangsmetode

EtherNet/IP (kan overvåkes med et dedikert verktøy på en PC), alarmutgang, transistorutgang, linjeindikator, overvåkningsskjerm.

Strømforsyninger med nettverket

Strømforsyninger med nettverket visualiserer informasjon som er nødvendig for å vedlikeholde og kontrollere strømforsyningen i tillegg til likestrømforsyning (DC) til enheter i anlegget, noe som er den grunnleggende funksjonen til en strømforsyning. Denne strømforsyningen kan visualisere når den skal byttes ut, visualisere informasjon om utgående spenning/strøm og øke strømeffekten ved hjelp av en fjernkontroll som bruker Ethernet/IP-kommunikasjon og skjermen på hovedenheten, noe som bidrar til å løse de følgende problemene.

  • varsle tiden det tar å bytte ut strømforsyningen på forhånd for å redusere uventede driftsopphold på anlegget som skyldes et problem med strømforsyningen.
  • overvåke utbyttingstiden, den total driftstiden, spenningen og strømmen på en strømforsyning eksternt for å redusere vedlikeholdsarbeid i anlegg.
  • bruk i kombinasjon med et dedikert programvareverktøy for overvåkning av strømforsyning (skal snart støttes), slik at du kan visualisere strømforsyningstilstanden på effektminskningskurven *4. Du kan vurdere å forbedre installasjonsmiljøer og endre kapasiteten på strømforsyningen for å forlenge systemets levetid.

Overvåking av data

År som gjenstår før strømforsyningen må byttes ut, total driftstid, utgående spenning/strøm, økt strømeffekt, selvdiagnostisering (overoppheting, feil med måleverdi, minnefeil), produktmodell, serienummer.

Utgangsmetode

Ethernet/IP, Modbus/TCP, overvåkningsskjerm.

Luftstrømningssensorer og trykksensorer

En enkelt luftstrømningssensor kan måle både strømningshastigheten og temperaturen på kjølevannet som brukes til en sveise- eller formemaskin. Overvåkningsfeil som er forårsaket av temperatur i tillegg til strømningshastigheten av kjølevannet gjør det mulig å oppdage tegn på uventede driftsopphold som skyldes overopphetede strømspoler, noe som gir en mer stabil sveisekvalitet og forhindrer defekt forming.

Trykksensorer visualisere trykket og temperaturen på hydraulikkoljen i stansemaskiner og bearbeidingssentre *5 samtidig. De oppdager tegn på pakkingsforringelse på grunn av temperaturstigning og følgende hydraulisk oljelekkasje. De oppdager også temperaturendringer som skyldes forringelsen av viskositeten til hydraulikkolje, for å opprettholde en stabil behandlingskvalitet.

Du trenger ikke å installere separate trykk- og temperatursensorer på rørene, noe som halverer installasjonsarbeidet og antallet sensorer som må installeres.

Disse sensorene kan visualisere tilstanden til anlegget ved å registrer en rekke måledataelementer, for eksempel «strømningshastighet og temperatur» og «trykk og temperatur». Dette koster mindre og gir et mindre behov for arbeidskraft og plass.

Overvåking av data

Strømningshastighet + temperatur
Trykk + temperatur

Utgangsmetode

Statusutgang, kontrollutgang, analog utgang, IO-Link, overvåkningsskjerm, statusindikator.

Smarttilstandsovervåkingsforsterker

Smarttilstandsovervåkingsforsterker kobler til generelle analoge utgangssensorer *6.

Omron tilbyr neste generasjons sensorserie N-Smart *8 som kobler til fibersensorer og lasersensorer. Nå slutter smarttilstandsovervåkingsforsterkeren som kan koble til generelle analoge utgangssensorer, seg til serien, noe som gjør det enkelt og rimelig å opprette et nettverk med ulike sensorer *7 som brukes til å forstå tilstanden til anlegget.

Tidligere krevde anskaffelse av data og analoge utgangssensorer at systemet hadde dyrt dataloggings- og måleutstyr. Sensoren kan synkronisere opptil 30 enheter med høy hastighet på 1 ms, samle inn data når anlegget driftes og oppdage subtile endringer i anlegget og sammenhengen mellom tegnene på en pålitelig måte, noe som gir optimal kontroll over maskinene i henhold til statusendringene til anlegget.

Sensorhoder som kan kobles til

Sensorer som viser og overfører måleresultatet med strøm (DC 4–20 mA) eller spenning (1–5 VDC).

(Luftstrømningssensorer og trykksensorer kan også kobles til.)

Utgangsmetode

Kontrollere utgang, overvåke skjerm, kompatibel med åpne nettverk (EtherCAT®, CC-Link) ved å koble til kommunikasjonsenheter.


*2 En introduksjonsgenerator som bruker trefaset AC-strømforsyning, sender elektrisk strøm fra primærsiden (stator) til sekundærsiden (rotor) ved hjelp av elektromagnetisk introduksjon for å generere strøm.

*3 OMRONs unike indeks for å vise feil på lastsiden i tillegg til motorer ved å måle og analysere motoreffekt ved hjelp av en unik algoritme.

*4 Fastsetter bruksforholdene med omgivelsestemperatur og belastningsforhold og hvilke spesifikasjoner som garanterer for strømforsyning. Driftsegenskapene til interne kretser er forårsaket av temperaturstigning på interne deler der omgivelsetemperatur blir tatt i betraktning.

*5 Behandlingsutstyr som lager hull i og sliper metall eller andre materialer.

*6 Sensorer som legger ut og overfører måleresultatet med strøm (DC 4–20 mA) eller spenning (1–5 VDC).

*7 Lufttrykksensorer som overvåker luftinnsugningstilstanden, eller andre sensorer for plukking og plassering av elektriske deler.

*8 Neste generasjons sensorserie som består av sensorkommunikasjonsenheter som integrerer tilstedeværelse, oppdaging og måledata for fibersensorer, lasersensorer, kontaktsensorer og avstandssensorer. De er også kompatible med EtherCAT og CC-Link (åpne nettverk med høyhastighetskommunikasjon).

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation er et ledende firma for industriell automasjon som utnytter kjerneteknologien i sensor- og kontrollkomponentene sine for å kunne ekspandere innenfor bransjer som blant annet bilbransjen, sosial infrastruktur, helse og miljø. Omron ble grunnlagt i 1933, har rundt 36 000 ansatte over hele verden og tilbyr produkter og tjenester i 117 land og regioner. Innen industriell automasjon bidrar Omron til å skape et rikt samfunn ved å tilby automasjonsteknologier som bidrar til nyskaping innen produksjon, samt produkter og kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from