Omron

Omron introduceert vier series conditiebewakingsapparaten

Omron Corporation (Hoofdkwartier: Shimogyo-Ku, Kyoto. Voorzitter en CEO: Yoshihito Yamada) introduceerde op 29 november 2017 vier series conditiebewakingsapparaten voor bewaking van de bedrijfsstatus in productiefaciliteiten. Ook in het voorjaar van 2018 zal een introductie volgen. Conditiebewakingsapparaten die een storing voorspellen van driefasige inductiemotoren, voedingseenheden met netwerk die de levensduur en defecten van een voedingseenheid in een besturingspaneel kunnen voorspellen, stromingssensoren en druksensoren voor bewaking van hydraulische olie en koelwater in drukmachines en gietmachines, en een Smart Condition Monitoring Amplifier die IoT versnelt van bestaande analoge sensoren in installaties of machines.

De release van conditiebewakingsapparaten is onderdeel van het streven van Omron om een reeks van 100.000 IoT-componenten te ontwikkelen. De bewakingsapparaten visualiseren in een vroeg stadium constant de - anders moeilijk waarneembare - conditie van installaties en apparatuur, detecteren statusfouten van installaties, en houden productielijnen en productiviteit op peil.

De conditiebewakingsapparaten bewaken in realtime veranderingen in het voedingssysteem en circulatiesysteem van productiefaciliteiten. Via communicatienetwerken wordt tijdig gemeld wanneer vervanging nodig is voordat storingen optreden, en er wordt voorkomen dat installaties onverwacht uitvallen of dat producten abnormaliteiten vertonen. Iedereen kan heel gemakkelijk abnormaliteiten en storingen in installaties signaleren die eerder alleen konden worden opgemerkt door ervaren medewerkers. Dit leidt tot minder verliezen en nauwkeurige onderhoudsprogramma's.

Vier series conditiebewakingsapparaten voor de verkoop

 

Conditiebewakingsapparaten voor motoren

Conditiebewakingsapparaten voor motoren detecteren fouten die worden veroorzaakt door veroudering van driefasige inductiemotors *2 die worden gebruikt in allerlei soorten productiefaciliteiten, zoals transportbanden, heftoestellen en pompen. De bewakingsapparaten detecteren fouten door een statusverandering te signaleren van trilling, temperatuur, stroom of isolatieweerstanden, met een monitordisplay dat wordt weergegeven op de hoofdeenheid of op afstand via Ethernet/IP™-communicatie. Kenmerkende eigenschappen zijn:

  • Minimale verliezen doordat installaties bijna nooit onverwacht uitvallen.
  • Gedigitaliseerde vakkennis van bekwame onderhoudsmonteurs en homogeen motoronderhoud vanaf een locatie op afstand.
  • Verschuiving van periodieke inspectie naar preventieve inspectie om inspectiewerk te minimaliseren.

Gegevensbewaking

Motortrillingen, oppervlaktetemperatuur, isolatieweerstand, elektrische stroom, degradatieniveau *3.

Uitvoermethode

EtherNet/IP (kan worden bewaakt met een speciale tool op pc), alarmuitgang, transistoruitgang, balkindicator, monitordisplay.

Voedingseenheden met netwerk

Voedingseenheden met netwerk visualiseren de benodigde informatie voor handhaving en besturing van de voedingstoevoer en leveren DC-elektriciteit aan apparaten in installaties, wat een basisfunctie van een voedingseenheid is. Deze voedingseenheden kunnen visualiseren wanneer zijzelf moeten worden vervangen, geven informatie over uitgangsspanning/stroom en booststroom via besturing op afstand met behulp van Ethernet/IP-communicatie en de monitor van de hoofdeenheid. Kenmerkende eigenschappen zijn:

  • Tijdige melding dat de voedingseenheid moet worden vervangen om te voorkomen dat installaties vanwege problemen in de voedingstoevoer onverwacht uitvallen.
  • Op afstand bewaking van vervangingstijd, totale bedrijfstijd, spanning en stroom van een voedingseenheid om onderhoudswerk op locaties te minimaliseren.
  • Gebruik in combinatie met de speciale software Power Supply Monitoring Tool (binnenkort volgt ondersteuning) om de conditie van de voedingstoevoer op de reductiecurve te visualiseren *4. De levensduur kan met eenvoudige maatregelen worden verlengd door installatieomgevingen te verbeteren en de capaciteit van de voedingstoevoer te wijzigen.

Gegevensbewaking

Aantal jaren totdat voeding moet worden vervangen, totale bedrijfstijd, uitgangsspanning/stroom, booststroom, zelfdiagnose (oververhitting, fout in gemeten waarden, fout in geheugen), productmodel, serienummer.

Uitvoermethode

Ethernet/IP, Modbus/TCP, monitordisplay.

Stromingssensoren en druksensoren

Eén enkele stromingssensor kan zowel debiet als temperatuur meten van koelwater in een lasmachine of gietmachine. Door bewaking van fouten die ontstaan door temperatuur en debiet van koelwater kan onverwachte uitval vanwege oververhitte transformatoren worden gesignaleerd, zodat de laskwaliteit stabieler is en onjuist gietwerk wordt voorkomen.

Druksensoren visualiseren tegelijkertijd druk en temperatuur van hydraulische olie voor bewerkingscentra *5 en drukmachines. Deze sensoren registreren de verslechtering van pakkingen die ontstaat door temperatuurstijging, evenals de hydraulische olielekkage die het gevolg hiervan is. Deze sensoren detecteren ook temperatuurveranderingen die optreden wanneer de viscositeit van hydraulische olie verslechtert, zodat een stabiele verwerkingskwaliteit wordt gewaarborgd.

U hoeft op leidingen niet afzonderlijk een druksensor en temperatuursensor te installeren, waardoor het aantal sensoren en installatiewerk met de helft wordt verminderd.

Door detectie van een groot aantal meetgegevenselementen zoals "debiet en temperatuur" en "druk en temperatuur", kunnen deze sensoren de conditie visualiseren met lagere kosten, minder werkzaamheden en een kleiner ruimtebeslag.

Gegevensbewaking

Debiet + temperatuur
Druk + temperatuur

Uitvoermethode

Statusuitgang, regeluitgang, analoge uitgang, IO-Link, monitordisplay, statusindicator.

Smart Condition Monitoring Amplifier

De Smart Condition Monitoring Amplifier wordt aangesloten op algemene analoge sensoren *6.

Omron biedt N-Smart *8-sensorseries van de volgende generatie die worden aangesloten op glasvezelsensoren en lasersensoren. De Smart Condition Monitoring Amplifier, die kan worden aangesloten op algemene analoge sensoren, maakt nu onderdeel uit van het assortiment, zodat een voordelig en gemakkelijk netwerk kan worden gebouwd met diverse sensoren *7die worden gebruikt om inzicht te krijgen in de conditie van de installatie.

Voorheen was een systeemopstelling met dure dataloggers en meetapparatuur nodig om gegevens van analoge sensoren te registreren. De sensor kan tot 30 eenheden met een hoge snelheid van 1 ms synchroniseren, gegevens verzamelen tijdens de timing van de installatiewerking, en op betrouwbare wijze subtiele veranderingen in installaties en correlaties van signalen registreren, waardoor op basis van statusveranderingen over machines een optimale controle kan worden uitgeoefend.

Aansluitbare sensorkoppen

Sensoren die meetresultaten uitsturen middels stroom (DC 4 tot 20 mA) of spanning (1 tot 5 VDC).

(Stromingssensoren en druksensoren kunnen ook worden aangesloten.)

Uitvoermethode

Regeluitgang, monitordisplay, compatibel met open netwerken (EtherCAT®, CC-Link) door aansluiting op communicatie-units.


*2 Een inductiegenerator die driefasige wisselstroomvoeding gebruikt, via elektromagnetische inductie vanaf de primaire zijde (stator) elektrische voeding verzendt naar de secundaire zijde (rotor), en kracht genereert.

*3 Dit is een unieke index van Omron om naast motors fouten aan de belastingzijde weer te geven door met een uniek algoritme de motorstroom te meten en analyseren.

*4 Formuleert de gebruikscondities in relatie tot omgevingstemperatuur en belastingverhouding op basis waarvan de specificaties van een voedingstoevoer kunnen worden gegarandeerd. Rekening wordt gehouden met de werkingskarakteristiek van interne circuits die wordt bepaald door temperatuurstijging van interne onderdelen en omgevingstemperatuur.

*5 Verwerkingsapparatuur die op metaal of andere materialen een opening of inslijping maakt.

*6 Sensoren die meetresultaten uitsturen middels stroom (DC 4 tot 20 mA) of spanning (1 tot 5 VDC).

*7 Luchtdruksensoren die de status van de aanzuiglucht bewaken, of andere sensoren voor het grijpen en plaatsen van elektrische onderdelen.

*8 Sensorserie van de volgende generatie bestaande uit sensorcommunicatie-units die aanwezigheids-, detectie- en meetgegevens van glasvezelsensoren, lasersensoren, contactsensoren en naderingssensoren integreren. Deze zijn ook compatibel met EtherCAT en CC-Link (open hogesnelheidsnetwerk voor communicatie).

Lezersvragen

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Opmerkingen voor de redactie

Over Omron

Omron Corporation is een toonaangevend industrieel automatiseringsbedrijf dat gebruikmaakt van zijn kerntechnologieën voor detectie en besturing om het marktaandeel in diverse sectoren uit te breiden, zoals besturingscomponenten, elektronische componenten (o.a. voor de auto-industrie), sociale infrastructuur, gezondheidszorg en milieu. Omron is opgericht in 1933, heeft wereldwijd ongeveer 36.000 werknemers in dienst en levert producten en diensten aan meer dan 117 landen en regio's. In de sector industriële automatisering biedt Omron toegevoegde waarde door automatiseringstechnologieën aan te bieden die niet alleen zorgen voor innovatie van de productie, maar ook van producten en klantondersteuning. Ga voor meer informatie naar industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from