Omron

Omron julkistaa neljä kunnonvalvontalaitteiden sarjaa

Omron Corporation (pääkonttori: Shimogyo-Ku, Kioto; toimitusjohtaja: Yoshihito Yamada) julkisti 29.11.2017 ja julkistaa keväällä 2018 neljä kunnonvalvontalaitteiden sarjaa, joilla tuotantolaitosten työntekijät voivat valvoa tuotantolaitteiston kuntoa. Moottorin kunnonvalvontalaitteet ennakoivat kolmivaihemoottorien vikoja, verkotetut virtalähteet arvioivat ohjauspaneeliin asennettuina oman käyttöikänsä ja ennakoivat huollon tarvettaan, virtaus- ja painemittarit valvovat prässien ja valukoneiden hydrauliöljyä ja jäähdytysvettä ja kunnonvalvonnan älykäs vahvistin liittää laitoksiin tai laitteisiin jo asennetut analogiset anturit IoT-laiteverkkoon.

Kunnonvalvontalaitteiden julkistus on osa Omronin tavoitetta kasvattaa IoT-komponenttien tuotemallistonsa koko 100 000 tuotteeseen. Valvontalaitteiden avulla on mahdollista seurata laitoksen ja laitteiston kuntoa jatkuvasti, havaita laitoksen toimintaan vaikuttavia piileviä vikoja etukäteen ja ylläpitää tuotantolinjojen kuntoa ja tuottavuutta.

Kunnonvalvontalaitteet seuraavat tuotantolaitosten virta- ja kiertojärjestelmissä tapahtuvia muutoksia tosiaikaisesti. Ne ilmoittavat osien vaihtotarpeesta tiedonsiirtoverkon välityksellä ennen osien hajoamista ja osaltaan estävät odottamattomien tuotantoseisokkien ja tuotteiden laatuongelmien syntymistä. Laitoksen ongelmien ja vikojen ennusmerkkien huomaamiseen tarvittiin aiemmin kokeneita ja ennakoivia työntekijöitä, mutta nyt kuka tahansa pystyy siihen. Sen ansiosta odottamattomien seisokkien aiheuttamat tappiot vähenevät ja kunnossapitosuunnitelmat ovat tarkempia.

Valikoimaan tulee neljä kunnonvalvontalaitteiden sarjaa

Moottorin kunnonvalvontalaitteet

Kolmivaihemoottoreita *2 käytetään monissa laitteissa, kuten liukuhihnoissa, nostolaitteissa ja pumpuissa. Moottorin kunnonvalvontalaitteet havaitsevat kolmivaihemoottoreiden ikääntymisestä johtuvasta kulumisesta aiheutuvia vikoja tarkkailemalla moottorin värähtelyssä, lämpötilassa, virrassa ja eristysvastuksessa tapahtuvia muutoksia ja näyttävät tiedot pääyksikön näytössä tai etänä Ethernet-/IP™-yhteyden välityksellä. Moottorin kunnonvalvontalaitteet tarjoavat seuraavat edut:

  • Ne vähentävät odottamattomien seisokkien aiheuttamia tappioita.
  • Ne muuntavat kunnossapidon ammattilaisten tietotaidon tietokoneella käsiteltävään muotoon ja yhdenmukaistavat moottorien etäylläpitoa.
  • Ne muuttavat kunnossapidon työtavan määräaikaistarkastuksista ennakoivaan tarkastukseen ja vähentävät näin työmäärää huomattavasti.

Valvontatiedot

Moottorin värähtely, pintalämpötila, eristysvastus, virta ja kulumisaste *3.

Lähtötyyppi

EtherNet/IP (valvonta on mahdollista tietokoneeseen asennettavalla erityissovelluksella), hälytyslähtö, transistorilähtö, ilmaisinpalkki ja näyttöliitin.

Verkotetut virtalähteet

Virtalähteiden perustoiminto on tuottaa tasavirtaa laitoksen laitteisiin, mutta verkotetut virtalähteet antavat kunnossapitoonsa ja ohjaukseensa liittyvää tietoa näkyvässä muodossa. Virtalähteet kertovat, milloin ne on vaihdettava, ja antavat tietoa lähtöjännitteestä ja -virrasta. Lisäksi niiden lähtövirtaa voi nostaa etänä pääyksikön näytöstä tai Ethernet-/IP-tiedonsiirron välityksellä. Verkotetut virtalähteet ratkaisevat monta ongelmaa:

  • Ne osaavat kertoa vaihtamisajankohtansa etukäteen, jolloin virtalähteen vikaantumisesta aiheutuvat odottamattomat tuotantoseisokit voidaan välttää.
  • Niiden vaihtamisajankohtaa, kokonaiskäyttöaikaa, jännitettä ja virtaa voidaan valvoa etänä, jolloin paikan päällä tehtävä työ vähenee.
  • Niitä voidaan käyttää yhdessä Power Supply Monitoring Tool -erityisohjelmiston kanssa (julkaistaan piakkoin), jolloin niiden kuntoa on mahdollista seurata tehon alentamiskuvaajasta *4. Virtalähteen käyttöikää voi helposti pidentää tietyillä toimenpiteillä, kuten parantamalla asennuspaikan olosuhteita ja vaihtamalla virtalähde eri kokoiseksi.

Valvontatiedot

Käyttövuosien määrä ennen vaihtamisajankohtaa, kokonaiskäyttöaika, lähtöjännite/-virta, lisävirta, itsediagnostiikka (ylikuumeneminen, mittausarvon virhe, muistivirhe), tuotteen malli ja sarjanumero.

Lähtötyyppi

Ethernet/IP, Modbus/TCP, näyttöliitin.

Virtausanturit ja paineanturit

Virtausanturilla voi mitata hitsaus- tai valukoneen jäähdytysveden virtausnopeuden lisäksi myös sen lämpötilaa. Valvomalla jäähdytysveden lämpötilaa ja virtausnopeutta anturi varoittaa virtamuuntajien kuumentumiseen johtavista tukoksista etukäteen. Näin hitsaustulos on entistä tasalaatuisempi ja valuviat voidaan välttää.

Paineanturit muuntavat koneistuskeskusten *5 ja prässien hydrauliöljyn paine- ja lämpötilatiedot katseltavaan muotoon. Ne havaitsevat hydrauliöljyn lämpötilan nousun ja vuodot, jotka aiheuttavat puristustehon heikkenemistä. Anturit havaitsevat myös hydrauliöljyn viskositeetin heikkenemisestä aiheutuvat lämpötilanvaihtelut ja pitävät näin tuotannon laadun tasaisena.

Putkistoon ei tarvitse asentaa erillistä paineanturia ja lämpötila-anturia, joten anturien lukumäärä ja asennustyön määrä vähenee puoleen.

Anturit mittaavat samanaikaisesti useita tietoja, kuten virtausnopeutta ja lämpötilaa tai painetta ja lämpötilaa, joten niiden avulla laitoksen kunnon visuaalinen tarkastelu on halvempaa, helpompaa ja vie entistä vähemmän tilaa.

Valvontatiedot

Virtausnopeus + lämpötila
Paine + lämpötila

Lähtötyyppi

Tilalähtö, ohjauslähtö, analoginen lähtö, IO-Link, näyttöliitin, tilailmaisin.

Kunnonvalvonnan älykäs vahvistin

Kunnonvalvonnan älykkääseen vahvistimeen voi liittää antureita analogisen yleisliitännän kautta *6.

Omron tarjoaa uuden sukupolven N-Smart-anturisarjan *8, johon voi liittää kuituantureita ja laserantureita. Nyt valikoimaan saapuu kunnonvalvonnan älykäs vahvistin, jonka voi liittää tavallisten antureiden analogiseen yleisliitäntään, ja siten rakentaa erilaisista antureista *7 halvan ja helppokäyttöisen verkon laitoksen kunnonvalvontaa varten.

Aiemmin tiedon kerääminen anturien analogisista liitännöistä edellytti kalliista dataloggereista ja mittauslaitteista koostuvan järjestelmän rakentamista. Tähän laitteeseen voi liittää yhtäaikaisesti 30 yksikköä 1 ms:n nopeudella. Sillä voi kerätä luotettavaa tietoa laitoksen toiminnasta, havaita pienetkin muutokset laitoksen toiminnassa ja kartoittaa muutoksiin liittyviä ennusmerkkejä. Näin koneiden ihanteellinen käyttö laitoksen kulloisenkin tilan mukaisesti on helppoa.

Liitettävät anturipäät

Anturit, jotka lähettävät mittaustulokset virtalähdön (DC 4–20 mA) tai jännitelähdön (1–5 VDC) kautta.

(Laitteeseen voi yhdistää myös virtausmittareita ja painemittareita.)

Lähtötyyppi

Ohjauslähtö, näyttöliitin, yhteensopiva avoimien verkkojen kanssa (EtherCAT®, CC-Link) tiedonsiirtoyksiköiden välityksellä.


*2 Induktiogeneraattori, joka käyttää kolmivaiheista vaihtovirtalähdettä, siirtää sähkötehoa ensiöpuolelta (staattori) toisiopuoleen (roottori) sähkömagneettisen induktion avulla ja tuottaa tehoa.

*3 Omronin oma ilmaisin, joka auttaa havaitsemaan kuormapuolen ja moottorin viat mittaamalla ja analysoimalla moottorin virtaa ainutlaatuisella algoritmilla.

*4 Virtalähteen teknisissä tiedoissa taattu teho määräytyy käyttöympäristön lämpötilan ja kuormitusasteen mukaan. Sisäisten osien lämpötilannousun aiheuttamat muutokset sisäisten virtapiirien toimintaan ja ympäristön lämpötila otetaan huomioon.

*5 Työstölaitteisto, jolla voi leikata tai jyrsiä metallia tai muita materiaaleja.

*6 Anturit, jotka lähettävät mittaustulokset virtalähdön (DC 4–20 mA) tai jännitelähdön (1–5 VDC) kautta.

*7 Imutilaa mittaavat ilmanpaineanturit tai muut elektroniikkakomponenttien poimimiseen ja asetteluun tarkoitetut anturit.

*8 Uuden sukupolven anturisarja koostuu anturien tiedonsiirtoyksiköistä, joilla kuituanturien, laseranturien, kosketusanturien ja lähestymisanturien läsnäolo-, tunnistus- ja mittaustiedot voi yhdistää. Tiedonsiirtoyksiköt ovat myös yhteensopivia EtherCAT- ja CC-Link-järjestelmien (erittäin nopeita avoimia tiedonsiirtoverkkoja) kanssa.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Tietoja Omronista

Omron Corporation on johtava teollisuusautomaatioalan yritys, jonka toiminta ulottuu yrityksen ydinalueeseen kuuluvasta tunnistus- ja ohjausteknologiasta muun muassa ohjauskomponentteihin, elektroniikkakomponentteihin ja autojen elektroniikkakomponentteihin sekä infrastruktuurisovelluksiin, terveydenhuoltoon ja ympäristöön. Omron perustettiin vuonna 1933, ja sillä on 36 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Yrityksen tuote- ja palvelutarjonta kattaa yli 117 maata ja aluetta. Teollisuusautomaation alalla Omron edistää yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla automaatiotekniikkaa, joka edistää innovatiivista tuotantoa, sekä tuotteita ja asiakastukea. Lisätietoja on osoitteessa industrial.omron.fi.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from