Omron

Omron introducerer fire tilstandsovervågningsenhedsserier

Omron Corporation (Hovedkontor: Shimogyo-Ku, Kyoto. Administrerende direktør og CEO: Yoshihito Yamada) introducerede/introducerer hhv. den 29. november 2017 og i foråret 2018 fire tilstandsovervågningsenhedsserier til overvågning af driftsstatus på produktionssteder for arbejdere, tilstandsovervågningsenheder til motorer, der forudsiger fejl i 3-fasede induktionsmotorer, strømforsyninger med netværk, der kan forudsige levetid og fejl i en strømforsyning, som er installeret i et kontrolpanel, flowsensorer og tryksensorer, der overvåger hydraulikolie og kølevand, som bruges til trykmaskiner og støbemaskiner, og en smart tilstandsovervågningsforstærker, der accelererer IoT for eksisterende analoge sensorer, som er monteret i anlæg eller maskiner.

Lanceringen af tilstandsovervågningsenheder sker som en del af Omron's indsats med henblik på at opnå et IoT-komponentsortiment med 100.000 komponenter. Overvågningsenhederne visualiserer tilstanden for anlæg og udstyr, som ikke kan ses, registrerer statusfejl i anlæg på forhånd og vedligeholder produktionslinjer og produktivitet.

Tilstandsovervågningsenhederne overvåger ændringer i produktionsanlæggenes effektsystem og luftcirkulationssystem i realtid. De informerer om udskiftningstidspunkter for dele, før der opstår fejl, via kommunikationsnet og bidrager til forebyggelse af uventede anlægsstop og unormal produktkvalitet. Alle personer kan nemt registrere tegn på afvigelser i anlæg og fejl, som tidligere afhang af faglærte arbejderes erfaring og intuition. Dette gør det muligt at reducere tab af muligheder på grund af uventede anlægsstop og styrke nøjagtigheden af vedligeholdelsesplaner.

Fire tilstandsovervågningsenhedsserier på markedet

Tilstandsovervågningsenheder til motorer

Tilstandsovervågningsenheder til motorer registrerer fejl forårsaget af ældning i trefasede induktionsmotorer*2, som bruges i mange produktionsanlæg, herunder transportbånd, lifte og pumper. Overvågningsenhederne registrerer fejl ved statusændringer i vibration, temperatur, strøm og isoleringsmodstande, overvåges ved visning på hovedenheden eller ekstern Ethernet/IP™-kommunikation og løser følgende problemer.

  • Minimer tab af muligheder på grund af uventede anlægsstop.
  • Digitaliser trænede vedligeholdelsesteknikeres viden, og ensret motorvedligeholdelse fra en ekstern placering.
  • Skift fra periodisk eftersyn til forebyggende eftersyn for at reducere inspektionsarbejdet.

Overvågningsdata

Motorvibration, overfladetemperatur, isolationsmodstand, strøm, forringelsesniveau *3.

Udgangsmetode

EtherNet/IP (kan overvåges af et dedikeret værktøj, der betjenes fra pc), alarmudgang, transistorudgang, søjleindikator, overvågningsskærm.

Strømforsyninger med netværk

Strømforsyninger med netværk visualiserer de nødvendige oplysninger for at vedligeholde og kontrollere strømforsyning ud over at levere jævnstrøm til enheder i anlæg, hvilket er en grundlæggende funktion for en strømforsyning. Disse strømforsyninger kan visualisere, hvornår de selv skal udskiftes, oplysninger om udgangsspænding/-strøm og boost-strøm via fjernbetjening ved hjælp af Ethernet/IP-kommunikation og hovedenhedens skærm og derved bidrage til at løse følgende problemer.

  • Giv besked om, at det er tid til at udskifte strømforsyningen, i forvejen for at reducere uventede anlægsstop på grund af problemer med strømforsyningen.
  • Overvåg udskiftningstidspunkt, samlet driftstid, spænding og strøm for en strømforsyning eksternt for at reducere vedligeholdelsesarbejdet på stedet.
  • Bruges sammen med det dedikerede program Power Supply Monitoring Tool (understøttelse er planlagt snart) til at visualisere strømforsyningens tilstand på ydelsesreduktionskurven *4. Hvis du vil forlænge levetiden, kan du overveje og nemt gennemføre foranstaltninger til forbedring ved at forbedre installationsmiljøet og ændre strømforsyningens kapacitet.

Overvågningsdata

År indtil udskiftning af strømforsyningen, samlet driftstid, udgangsspænding/-strøm, boost-strøm, selvdiagnosticering (overophedning, fejl i målt værdi, hukommelsesfejl), produktmodel, serienummer.

Udgangsmetode

Ethernet/IP, Modbus/TCP, skærm.

Flowsensorer, tryksensorer

En enkelt flowsensor kan måle både flowhastighed og temperatur i kølevand, der bruges til en svejse- eller støbemaskine. Overvågningsfejl forårsaget af temperatur samt flowhastighed i kølevand gør det muligt at registrere tegn på uventede nedbrud på grund af overophedede strømtransformere, hvilket gør det muligt at opnå en mere stabil svejsekvalitet og forebygge defekt støbning.

Tryksensorer visualiserer tryk og temperatur i hydraulikolie til bearbejdningscentre *5 og trykmaskiner på samme tid. De registrerer et tegn på pakningsforringelser på grund af temperaturstigninger og deraf følgende lækage af hydraulikolie. De registrerer også temperaturændringer på grund af forringelse af hydraulikoliens viskositet for at opretholde en stabil behandlingskvalitet.

Du behøver ikke at installere en tryksensor og en temperatursensor separat på rørene, hvilket halverer antallet af sensorer, der skal installeres, og installationsarbejdet.

Ved at registrere flere måledataelementer såsom "flowhastighed og temperatur" og "tryk og temperatur" hver for sig kan disse sensorer visualisere anlæggets tilstand med færre udgifter, mindre arbejde og mindre pladsforbrug.

Overvågningsdata

Flowhastighed + temperatur
Tryk + temperatur

Udgangsmetode

Statusudgang, kontroludgang, analog udgang, IO-link, overvågningsskærm, statusindikator.

Smart tilstandsovervågningsforstærker

Smart tilstandsovervågningsforstærker sluttes til generelle analoge udgangssensorer *6.

Omron tilbyder den super avancerede N-Smart-serie *8 af intelligente sensorer, der sluttes til fiberoptiske sensorer og lasersensorer. Smarte tilstandsovervågningsforstærkere, der kan sluttes til generelle analoge udgangssensorer, bliver nu en del af sortimentet og gør dig i stand til at oprette et billigt og nemt netværk med forskellige sensorer *7, der bruges til at forstå anlæggets tilstand.

Tidligere krævede hentning af data til analoge udgangssensorer et system med dyre dataloggere og dyrt måleudstyr. Sensoren kan synkronisere op til 30 enheder med høj hastighed på 1 ms, indsamle data på tidspunktet for anlæggets drift, registrere små ændringer i anlæg og pålidelig korrelation af tegn, så du opnår den bedst mulige kontrol med maskinen i henhold til statusændringer for anlægget.

Sensorhoveder, der kan tilsluttes

Sensorer, der udsender og transmitterer måleresultater som strøm (DC 4 til 20 mA) eller spænding (1 til 5 VDC). (Flowsensorer og tryksensorer kan også tilsluttes).

Udgangsmetode

Kontroludgang, overvågningsskærm, kompatibel med åbne netværk (EtherCAT®, CC-Link) ved tilslutning til kommunikationsenheder.


 *2 En induktionsgenerator, der anvender 3-faset AC-strømforsyning, sender elektrisk strøm fra primærsiden (stator) til sekundærsiden (rotor) via elektromagnetisk introduktion og genererer strøm.

*3 Dette er et unikt OMROM-indeks til at vise fejl på belastningssiden ud over på motorer ved at måle og analysere motorstrøm vha. en unik algoritme.

*4 Fastsæt brugsforholdene efter omgivende driftstemperatur og belastningsforhold, under hvilke specifikationer for en strømforsyning kan garanteres. Driftskarakteristika for interne kredsløb, der skyldes temperaturstigningen i indvendige dele og temperaturmiljøet, tages i betragtning.

*5 Procesudstyr, der laver et hul og sliber mod metal eller andre materialer.

*6 Sensorer, der udsender og transmitterer måleresultater som strøm (DC 4 til 20 mA) eller spænding (1 til 5 VDC).

*7 Lufttryksensorer, der overvåger luftindsugningstilstand, eller andre sensorer til "pick and place" af elektriske dele.

*8 Super avanceret serie af intelligente sensorer bestående af sensorkommunikationsenheder, der integrerer tilstedeværelse, registrering og måledata for fiberoptiske sensorer, lasersensorer, kontaktsensorer og nærhedssensorer. De er også kompatible med EtherCAT og CC-Link (åbent netværk til højhastighedskommunikation).

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

Om Omron

Omron Corporation er en førende industriel automationsvirksomhed, der udnytter sine kerneteknologier inden for Sensing og Kontrol til at udbygge sine forretningsområder inden for f.eks. styringskomponenter, elektroniske komponenter, elektronikkomponenter til bilindustrien, social infrastruktur, sundhed og miljø. Omron blev etableret i 1933 og har omkring 36.000 medarbejdere globalt. Virksomheden tilbyder produkter og løsninger i mere end 117 lande og regioner. Inden for industriel automation bidrager Omron til at skabe et velfærdssamfund ved at tilbyde automationsteknologier, der fremmer innovation inden for produktion samt produkter og kundeservice. Få flere oplysninger på industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from