Omron

Omron představí čtyři řady zařízení pro sledování stavu

Společnost Omron Corporation (sídlo: Šimogjo-Ku, Kjóto; prezident a generální ředitel: Jošihito Jamada) 29. listopadu 2017 představila a na jaře 2018 ještě představí čtyři řady zařízení pro sledování stavu, umožňující pracovníkům sledovat provozní stav ve výrobních závodech. Jsou jimi zařízení pro sledování stavu motoru, která předvídají selhání třífázových indukčních motorů, zdroje napájení se sítí, které předvídají životnost a selhání zdroje napájení nainstalovaného v řídicím rozvaděči, průtokové a tlakové senzory, které sledují hydraulický olej a chladicí vodu používané u lisů a formovacích strojů, a chytrý zesilovač pro sledování stavu, který urychluje zavedení IoT se stávajícími analogovými senzory nainstalovanými v závodech či strojích.

Představení zařízení pro sledování stavu je součástí snahy společnosti Omron dosáhnout nabídky 100 000 komponent pro IoT. Monitorovací zařízení neustále zobrazují stav vybavení, který by nebylo možné vidět, s předstihem zjišťují chyby stavu vybavení a udržují v chodu výrobní linky, čímž také udržují produktivitu.

Zařízení pro sledování stavu v reálném čase sledují změny v elektrické a cirkulační soustavě výrobních závodů. Pomocí komunikačních sítí informují o nutnosti vyměnit součástku předtím, než se vyskytne závada, a přispívají k prevenci neočekávaných prostojů a odchylek v kvalitě produktů. Každý zkušený pracovník s nimi může na základě zkušeností a intuice snadno rozpoznat známku odchylky nebo závady vybavení. To umožňuje snížit riziko ztráty příležitosti kvůli neočekávaným prostojům a zvýšit přesnost plánů údržby.

Do prodeje míří čtyři řady zařízení pro sledování stavu

Zařízení pro sledování stavu motoru

Zařízení pro sledování stavu motoru zjišťují chyby způsobené opotřebením u třífázových indukčních motorů *2, používaných u mnoha výrobních zařízení včetně dopravníků, zvedáků a pump.

Monitorovací zařízení zjišťují chyby pomocí změn vibrací, teploty, proudu či odporu izolace a stav zobrazují na hlavní jednotce nebo vzdáleně pomocí komunikace Ethernet/IP™, přičemž řeší následující problémy.

  • Minimalizují riziko ztráty příležitosti způsobené neočekávanými prostoji.
  • Digitalizují znalosti zkušených pracovníků údržby a homogenizují vzdálenou údržbu motoru.
  • Přechod od pravidelných kontrol k preventivním kontrolám pro značné snížení množství revizních prací.

Sledované údaje

Vibrace motoru, povrchová teplota, odpor izolace, proud, úroveň opotřebení *3.

Metody výstupu

EtherNet/IP (lze sledovat pomocí speciálního nástroje v počítači), výstup alarmu, tranzistorový výstup, sloupcový indikátor, monitorovací displej.

Zdroje napájení se sítí

Zdroje napájení se sítí jednak dodávají stejnosměrný elektrický proud do zařízení ve strojích, což je základní funkcí zdroje napájení, ale navíc i zobrazují informace potřebné k údržbě a řízení dodávky energie. Tyto zdroje napájení zobrazují informace o tom, kdy je zapotřebí je vyměnit, údaje o výstupním napětí a proudu a mohou za použití vzdáleného ovládání pomocí komunikace Ethernet/IP a obrazovky hlavní jednotky zesílit proud, čímž přispívají k řešení následujících problémů.

  • S předstihem upozorňují na nutnost výměny zdroje napájení, aby se snížilo množství neočekávaných prostojů kvůli potížím s dodávkou energie.
  • Vzdáleně sledují čas na výměnu, celkovou dobu provozu, napětí a proud zdroje napájení pro snížení množství údržbářských prací.
  • Tyto zdroje napájení lze použít v kombinaci se speciálním softwarem Power Supply Monitoring Tool (naplánovaným na brzké vydání) pro zobrazení jejich stavu na křivce snížení výkonu *4. Za účelem prodloužení životnosti můžete snadno implementovat zlepšující opatření tím, že vylepšíte prostředí pro instalaci a změníte kapacitu zdrojů napájení.

Sledované údaje

Roky do výměny zdroje napájení, celková doba provozu, výstupní napětí a proud, zesílený proud, sebediagnostika (přehřívání, chyba naměřené hodnoty, chyba paměti), model produktu, sériové číslo.

Metody výstupu

Ethernet/IP, Modbus/TCP, monitorovací displej.

Průtokové a tlakové senzory

Jeden průtokový senzor dokáže měřit průtok i teplotu chladicí vody používané u svařovacích či formovacích strojů. Chyby sledování způsobené teplotou společně s průtokem chladicí vody umožňují zachytit známky předestírající neočekávané prostoje kvůli přehřátým proudovým transformátorům, což dále umožňuje dosáhnout stabilnější kvality sváření a zabránit chybnému formování.

Tlakové senzory současně zobrazují tlak i teplotu hydraulického oleje u obráběcích center *5 a lisů. Zachycují známky zhoršení těsnění kvůli zvýšení teploty po úniku hydraulického oleje. Zjišťují také změny teploty způsobené zhoršením viskozity hydraulického oleje pro zachování stabilní kvality zpracování.

Není zapotřebí na trubky zvlášť instalovat tlakový a teplotní senzor, čímž se sníží počet instalovaných senzorů a práce s jejich instalací na polovinu.

Díky tomu, že tyto senzory měří najednou více údajů – průtok s teplotou a tlak s teplotou, dokáží zobrazit stav zařízení za nižší cenu, s menším množstvím práce a zabírají méně prostoru.

Sledované údaje

Průtok + teplota
Tlak + teplota

Metody výstupu

Výstup stavu, řídicí výstup, analogový výstup, sběrnice IO-Link, monitorovací displej, indikátor stavu.

Chytrý zesilovač pro sledování stavu

Chytrý zesilovač pro sledování stavu propojuje běžné analogové senzory výstupu *6.

Společnost Omron nabízí řadu senzorů nové generace N-Smart *8, které propojují vláknové a laserové senzory. Nyní se k nabídce připojuje chytrý zesilovač pro sledování stavu, který propojuje běžné analogové senzory výstupu a umožňuje vytváření nenákladných a jednoduchých sítí s rozličnými senzory *7, používanými k porozumění stavu zařízení.

Dříve získávání dat z analogových senzorů výstupu vyžadovalo systém s nákladnými záznamníky dat a měřicím vybavením. Senzor dokáže vysokou rychlostí (za 1 ms) synchronizovat až 30 jednotek, sbírat data podle časování provozu zařízení, spolehlivě zachycovat nepatrné změny v zařízeních a hledat souvislosti mezi známkami poruchy, díky čemuž umožňuje optimální řízení stroje dle změn v jeho stavu.

Připojitelné senzorové hlavy

Senzory, které přenášejí výsledky měření proudu (4 až 20 mA DC) nebo napětí (1 až 5 V DC).
(Průtokové a tlakové senzory jsou rovněž připojitelné.)

Metody výstupu

Řídicí výstup, monitorovací displej, kompatibilní s otevřenými sítěmi (EtherCAT®, CC-Link) pomocí připojení ke komunikačním jednotkám.


*2 Indukční generátor, který využívá 3fázový střídavý elektrický proud a pomocí elektromagnetické indukce přenáší elektrickou energii z primární části (statoru) na sekundární část (rotor), čímž vytváří energii.

*3 Jedná se o jedinečný ukazatel společnosti Omron, který zobrazuje chyby na straně zátěže pomocí měření a analýzy proudu v motoru prostřednictvím jedinečného algoritmu.

*4 Stanovuje podmínky použití dle okolní provozní teploty a míry zatížení, za kterých lze zaručit specifikace zdroje napětí. V úvahu se berou provozní charakteristiky vnitřních obvodů způsobené zvýšením teploty vnitřních částí a prostředí.

*5 Zpracovací vybavení, které vrtá díry nebo sbrušuje kov či jiné materiály.

*6 Senzory, které přenášejí výsledky měření proudu (4 až 20 mA DC) nebo napětí (1 až 5 V DC).

*7 Senzory tlaku vzduchu, které sledují stav sání vzduchu, nebo jiné senzory pro výběr a umísťování elektrických součástí.

*8 Řada senzorů nové generace obsahující senzorové komunikační jednotky, které sjednocují data o přítomnosti, detekci a měření z vláknových senzorů, laserových senzorů, kontaktních senzorů a senzorů přiblížení. Jsou také kompatibilní se sítěmi EtherCAT a CC-Link (otevřená síť pro vysokorychlostní komunikaci).

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors

O společnosti Omron

Společnost Omron Corporation je přední světovou společností v oboru automatizace, která své technologie snímání a řízení rozšiřuje do oborů komponentů pro řízení, elektronických součástí, automobilové elektroniky, sociální infrastruktury, zdravotnictví a životního prostředí. Společnost Omron byla založena v roce 1933, má přibližně 36 000 zaměstnanců a nabízí produkty a služby ve více než 117 regionech. Společnost Omron přispívá v oboru průmyslové automatizace k vytváření bohaté komunity poskytováním automatizačních a inovačních technologií pro výrobní procesy a podporou svých produktů a zákazníků. Podrobnější informace najdete na industrial.omron.eu.

Related images

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from