Omron

Omron och Teknologisk Institut organiserar två seminarier om produktåterkallelse

De två produktåterkallelseseminarierna kommer att ge insikter och praktiska råd om hur man minimerar risken för att behöva genomföra en produktåterkallelse

Omron och Teknologisk Institut har organiserat två seminarier i Danmark om produktåterkallelse. Seminarierna kommer att hållas den 11 januari 2018 i Århus och 16 januari 2018 i Taastrup. Seminarierna kommer att täcka eventuella följder av en produktåterkallelse och ge några praktiska tips och råd om hur man minimerar risken för en produktåterkallelse, samt branschens bästa praxis för att begränsa effekterna av en produktåterkallelse.

Ett allt mer utbyggt regelverk från EU, lokala myndigheter och handelsorgan, liksom växande konsumentkrav på större produktdiversifiering sätter press på produktionsanläggningar att garantera kvalitet genom hela tillverkningsprocessen och processer i leveranskedjan. I marknaderna för mat och dryck, samt läkemedel, kan även de strängaste processer dras ned av en felaktig pakettätning eller en felaktigt placerad etikett, som leder till en potentiellt kostsam produktåterkallelse.

Halvdagsseminarierna om produktåterkallelse kommer att behandla en del av de risker och orsaker till återkallande av produkter, samt ge insikter och praktiska lösningar för att ta itu med några av de största utmaningarna.

Under seminarierna kommer Nikolas Kühn Hove från danska livsmedelsverket att ge en presentation som understryker några av de potentiella riskerna och orsakerna till återkallande av produkter. Sedan kommer Vibeke From Jeppesen från Arla Foods att presentera en fallstudie av sina egna erfarenheter med återkallade produkter och vilka åtgärder som har implementerats för att minska dem. Lars Krusell från Teknologisk Institut ger därefter några praktiska tips om vad man får och inte får göra samt tittar på lektioner man kan lära sig från andra sektorer.

Dessutom kommer Omron att ge en kort presentation om hur visuella inspektionstekniker kan användas för att minska riskerna för produktåterkallelser genom att verifiera produktkvalitet, inspektera förpackningar och kontrollera att etiketter finns, är läsbara och verifiera deras koder.

Produktåterkallelser kan bli kostsamt i termer av tid, pengar och skada på ett företags varumärke, säger Per Pilegaard, Country Manager hos Omron. ”Syftet med dessa seminarier är att ge tillverkare några insikter i processer och tekniker som kan hjälpa dem att minska risken för produktåterkallelse.”

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors


Om Omron
Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 36 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 117 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på industrial.omron.eu.

Related images

Omron och Teknologisk Institut organiserar två seminarier om produktåterkallelse. (Bild: Omron, PR035)

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

Also available in

 

Share

 

More news from