Omron

Omron lanserar Sysmac Studio Team Edition med ett helintegrerat distribuerat versionskontrollsystem med öppen källkod (GIT)

Omron lanserar Sysmac Studio Team Edition, en omfattande uppdatering av miljön för maskinutveckling som ger maskinutvecklare ett helintegrerat distribuerat system för versionskontroll med öppen källkod.

I Sysmac Studio integreras konfiguration, programmering, simulering och övervakning i ett enkelt gränssnitt som gör det möjligt för ingenjörerna att hantera vision, servo, plc, säkerhet och robotteknik i ett enda system.

Team Edition-implementeringen av Sysmac Studio har ett omfattande gränssnitt med ett distribuerat versionskontrollsystem. Det gör att flera utvecklare kan arbeta med samma projekt, jämföra projekt och hantera olika maskinversioner på ett enkelt och effektivt sätt. Omron har valt Git, som är det mest populära distribuerade kontrollsystemet med öppen källkod, vilket innebär att utvecklarna kan välja valfritt Git-baserat webbdatalager i molnet.

Med versionskontrollsystemet kan ingenjörerna arbeta i en lokal version av ett projekt och ha fullständig kontroll över källkoden i projektet. Förbättringar och modifieringar av koden i den lokala versionen kan sedan slås samman med en fjärrserver så att övriga medarbetare får tillgång till koden.

Den här tekniken gör att projekten blir fullständigt spårbara. Ändringar i koden kan identifieras och snabbt och enkelt tillämpas på olika projekt. Det innebär såväl tids- som kostnadsbesparingar, eftersom teknikerna inte behöver lägga onödig tid på att lösa samma problem flera gånger.

”Team Edition av Sysmac Studio ger ingenjörerna möjlighet att ta kontrollen över sin kod”, säger Josep Lario, som är Software PMM för EMEA. ”Versionskontrollen gör det enkelt att jämföra maskiner och projekt, och ökar produktiviteten eftersom samarbete och gemensam utveckling blir möjlig även för team som inte sitter på samma plats.”

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
linkedin.com/company/omron
facebook.com/omroneurope
youtube.com/omroneurope

Notes for Editors


Om Omron
Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 36 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 117 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på industrial.omron.eu.

Om Git
Git är ett distribuerat versionskontrollsystem med öppen källkod som är utformat för snabb och effektiv hantering av projekt, oavsett storlek. Det utvecklades 2005 av Linus Torvalds för hantering av källkoden till Linuxkärnan, till en början i samarbete med andra utvecklare. Git underhålls av Junio Hamano sedan 2005.

Git används i huvudsak för hantering av källkod i programvaruutveckling, men kan också användas för att spåra ändringar i filuppsättningar. Det är ett distribuerat system för revisionskontroll som tillför hög hastighet, dataintegritet och stöd i distribuerade icke-linjära arbetsflöden. Det är lätt att lära sig, tar liten plats och är blixtsnabbt. Git utklassar liknande verktyg och har funktioner som kostnadseffektiv lokal förgrening, smidiga lagringsområden och flera arbetsflöden.

Som de flesta andra distribuerade versionskontrollsystem och till skillnad från de flesta klient-/server-system är alla Git-kataloger på alla datorer kompletta datalager med fullständiga funktioner för historik och spårning av versioner. Det fungerar oberoende av nätverksåtkomst eller centrala servrar. Mer information finns på webbplatsen för Git: git-scm.com.

Related images

Omron lanserar Sysmac Studio Team Edition med ett helintegrerat distribuerat versionskontrollsystem med öppen källkod (GIT). 
(Bild: Omron, PR030)

 

Editorial enquiries

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from