Mondi Group

Henkel zwiększa użycie granulatu pochodzącego z recyklingu w elastycznych opakowaniach na detergenty do prania

Wiedeń, 17 kwietnia 2018 r. – Henkel, firma produkująca towary konsumpcyjne, dąży do zapewnienia większych korzyści dla swoich klientów, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Aby osiągnąć swój publicznie ogłoszony cel trzykrotnego zwiększenia wydajności przed 2030 rokiem – zwany „Factor 3” – firma ta będzie musiała poprawiać swoją efektywność o średnio 5–6% rocznie. To właśnie dlatego firma Henkel zwróciła się o pomoc do swojego wieloletniego partnera, firmy Mondi. Szukano rozwiązania wykorzystującego większą ilość plastiku z recyklingu i umożliwiającego stworzenie wysoce funkcjonalnego, estetycznego i elastycznego laminatu do produkcji opakowań.

W ramach tej współpracy firma Henkel rozpoczęła sprzedaż proszku do prania Megaperls w opakowaniach elastycznych — nazwanych „quadro seal bag” — które zostały wykonane z laminatu OPP/PE. Aktualnie 30% powłoki opakowania wykonanej z PE pochodzi z odpadów przemysłowych odzyskanych w zakładzie firmy Mondi w niemieckim Halle. Oznacza to, że całe opakowanie składa się w ok. 10% z granulatu pochodzącego z recyklingu.

Biorąc pod uwagę związane z tym wyzwania techniczne, obie firmy uznały to za ważny pierwszy krok w dążeniu do stworzenia opakowań jeszcze bardziej przyjaznych środowisku i zgodnych z gospodarką cyrkulacyjną. Uwzględniając wymagania związane z opakowaniem – błyszczącą, białą warstwę zewnętrzną, łatwość otwierania oraz ogólną funkcjonalność – to już znaczne osiągnięcie w przypadku cienkiego, elastycznego laminatu OPP/PE. Jednak obie firmy podchodzą do tematu jeszcze bardziej ambitnie.

„Naszym celem jest zwiększenie zawartości granulatu pochodzącego z recyklingu do 50% całej struktury opakowania”, wyjaśnia Timo Müller, Key Account Manager dla Henkel w firmie Mondi. Projekt ten udało się wprowadzić dzięki zaawansowanym technologiom odzyskiwania granulatu stosowanym w zakładzie Mondi w Halle, które umożliwiają zbieranie i segregowanie nie tylko materiałów przezroczystych i białych, ale również tych, które nie zawierają środków poślizgowych. Według Müllera umożliwia to wykorzystanie regranulatu w laminacie bez negatywnego wpływu na specyfikację materiału oraz właściwości mechaniczne produktu.

„Ściśle współpracujemy z dostawcą folii OPP”, dodaje. „Chcemy wykorzystywać polipropylen orientowany z granulatem pochodzącym z recyklingu, by zwiększyć procent materiału pochodzącego z odzysku w całej strukturze opakowania”.

Otrzymany produkt końcowy oferuje znaczne korzyści dla środowiska. Nieprzetworzony granulat zostaje zastąpiony przez regranulat, a proces recyklingu produktu po zakończeniu jego użytkowania staje się uproszczony, gdyż struktura laminatu OPP/PE składa się w całości z materiałów poliolefinowych, jak zauważa Müller.

„Nasi projektanci nieustannie pracują nad tworzeniem inteligentnych opakowań, które wykorzystują jak najmniej materiału, nadają się do recyklingu i składają się w większej mierze z materiału pochodzącego z odzysku”, mówi dr Thorsten Leopold, Head of International Packaging Development Home Care w firmie Henkel. „Mondi zapewnia nam cenną wiedzę specjalistyczną, umożliwiając wprowadzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań do chemii gospodarczej”.

Obie firmy planują znacząco zwiększyć procent zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w opakowaniach, aby wesprzeć realizację ambitnego planu firmy Henkel w zakresie zrównoważonego rozwoju – Factor 3. 

Reader Enquiries

Mondi Group
Marxergasse 4A
1030 Vienna
Austria
+43 1 79013 4059
www.mondigroup.com
linkedin.com/company/mondi-group

Notes for Editors

O Mondi

Mondi jest jednym z światowych liderów branży opakowaniowej i papierniczej, zatrudniającym około 26 000 osób w ponad 30 krajach. Jesteśmy całkowicie zintegrowani w obrębie łańcucha wartości opakowań i papieru – począwszy od zarządzania terenami leśnymi, poprzez produkcję masy celulozowej, papieru i folii z tworzyw sztucznych, aż do tworzenia efektywnych rozwiązań opakowaniowych na potrzeby przemysłu i konsumentów. Zrównoważony rozwój jest widoczny we wszystkim co robimy – podjęliśmy jasno określone zobowiązania w dziesięciu obszarach działania. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne i proekologiczne rozwiązania opakowaniowe i papiernicze. Kluczowa działalność Mondi prowadzona jest w Europie Środkowej, Rosji, Ameryce Północnej i Południowej Afryce. W 2017 roku dochód Mondi wyniósł 7,1 mld euro, a wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) – 19,7%.

Mondi jest firmą notowaną na dwóch giełdach papierów wartościowych – na podstawowym rynku giełdy w Johannesburgu (JSE Limited) jako Mondi Limited pod symbolem MND oraz na londyńskiej giełdzie jako Mondi plc w ramach notowania typu premium pod symbolem MNDI. Nasze przedsiębiorstwo weszło w skład indeksu FTSE 100, od 2008 roku objęto je indeksem FTSE4Good Index Series, a od 2007 roku jest wpisane do indeksu JSE Socially Responsible Investment (SRI).

www.mondigroup.com

O firmie Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2017 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła 6,4 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

Related images

Henkel zwiększa użycie granulatu pochodzącego z recyklingu w elastycznych opakowaniach na detergenty do prania. 
(Zdjęcie: Mondi, PR088)

 

Editorial enquiries

Judith Wronn
Mondi Group

+49 151 17714692
judith.wronn@​mondigroup.com

Josina van der Velden
EMG

+31 164 317 014
jvandervelden@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from