Guardian

Spoločnosť Guardian Glass plánuje postaviť druhý závod na výrobu plaveného a povrchovo upraveného skla v Poľsku

Bertrange, Luxembursko, 7. august 2017 – Spoločnosť Guardian Industries schválila investíciu do ďalšieho závodu na výrobu plaveného a povrchovo upraveného skla v poľskom meste Čenstochová, aby vyhovela rastúcemu dopytu po výrobkoch z plaveného, povrchovo upraveného a spracovaného skla po celej Európe.

Nové zariadenie má podľa plánu susediť s už existujúcim závodom spoločnosti, pričom s prípravami a realizáciou projektu sa začne okamžite. Očakáva sa, že zariadenie vstúpi do prevádzky v treťom štvrťroku 2019 a vytvorí viac ako 150 nových pracovných miest. Vyprodukuje 1000 metrických ton skla denne a bude využívať technologicky pokročilý pokrývač skla.

Kevin Baird, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Guardian Glass, hovorí: „Nový závod sa stane najväčšou kapitálnou investíciou na zelenej lúke v histórii spoločnosti Guardian Glass a posunie nás na vedúcu pozíciu vo výrobe vysokokvalitných, bezpečných a energeticky úsporných sklenených výrobkov pre obytné a obchodné budovy v Európe.“ A zároveň dodáva: „Spoločnosť Guardian je nadšená rastom, aký sme v Poľsku zaznamenali – a sme presvedčení, že poloha mesta Čenstochová je ideálna na to, aby vyhovela požiadavkám našich zákazníkov. Tešili sme sa silnej podpore od mesta Čenstochová, Zvláštnej ekonomickej zóny Katovice a poľskej vlády.“

Ďalším dôkazom záväzku spoločnosti voči Poľsku je, že už existujúca linka na výrobu plaveného skla v Čenstochovej bude začiatkom roka 2018 podrobená opravám, ktoré by mali zvýšiť výrobnú kapacitu.

„Tešíme sa na trvalý rast v Poľsku a susedných krajinách. Spoločné umiestnenie dvoch závodov vytvorí konkurencieschopnú a výkonnú štruktúru s cieľom dodávať širokú škálu sklenených výrobkov a prispeje k vytvoreniu dlhodobej hodnoty pre zákazníkov v danom regióne,“ hovorí Guus Boekhoudt, viceprezident spoločnosti Guardian Glass v Európe.

Okrem závodu v Čenstochovej riadi spoločnosť Guardian Glass popri 10 závodoch na výrobu plaveného skla v Európe aj zariadenia v mestách Orosháza v Maďarsku, Thalheim v Nemecku, a Riazaň a Rostov v Rusku.

Reader Enquiries

Guardian Glass Europe
19, Rue du Puits Romain
L-9070 Bertrange
Luxembourg
+352 28 111 000
info.europe@​guardian.com
www.guardian.com
@guardianglasseu
linkedin.com/company/guardian-glass-europe
facebook.com/Guardian.Industries
youtube.com/user/GuardianIndustriesTV
instagram.com/guardianglasseurope

Notes for Editors


O spoločnosti Guardian Glass
Guardian Glass, hlavná obchodná jednotka spoločnosti Guardian Industries, je jedným z najväčších výrobcov produktov z plaveného, povrchovo upraveného a spracovaného skla na svete. Vo svojich dvadsiatich piatich závodoch na výrobu plaveného skla po celom svete produkuje spoločnosť Guardian Glass vysokokvalitné sklo určené na použitie v exteriérových (obchodných aj obytných) a interiérových architektonických aplikáciách, ako aj v oblasti prepravy a technických výrobkov. Sklo od spoločnosti Guardian Glass môžeme nájsť v domoch, kanceláriách, autách a niektorých najznámejších architektonických pamätihodnostiach. Vedecké a technologické centrum spoločnosti Guardian Glass nepretržite pracuje na vytvorení nových sklenených výrobkov a riešení a využíva pritom tú najpokročilejšiu technológiu, aby pomohla zákazníkom vidieť, čo je možné (see what’s possible™). Navštívte adresu guardianglass.com.

O spoločnosti Guardian Industries Corp.:
Guardian Industries, spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a sídlom v Auburn Hills v Michigane, zamestnáva približne 17-tisíc ľudí a riadi zariadenia v Severnej Amerike, Európe, Južnej Amerike, Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Rôznorodá skupina firiem spoločnosti Guardian sa podieľa na výrobe vysokokvalitných plavených, povrchovo upravených a spracovaných sklenených výrobkov, na výrobe kvalitných chrómovaných a lakovaných plastových komponentov pre automobilové a komerčné nákladné odvetvia a na distribúcii špecializovaných stavebných výrobkov. Cieľom spoločnosti Guardian je vytvárať pre zákazníkov a spoločnosť hodnoty prostredníctvom neustálych inovácií a s využitím menšieho množstva zdrojov. Guardian je dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve skupiny Koch Industries, Inc. Navštívte adresu www.guardian.com.

Related images

Nový závod spoločnosti Guardian Glass na výrobu plaveného a povrchovo upraveného skla má susediť s už existujúcim závodom v Čenstochovej v Poľsku. (Fotografije Guardian Industries Corp., GRDPR144)

 

 

Editorial enquiries

Sophie Weckx
Guardian Glass Europe

+352 28 111 210
sweckx@​guardian.com

Siria Nielsen
EMG

+31 164 317 036
snielsen@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from