BENEO

BENEO vormt bezinkingsvijver om tot toevluchtsoord voor wilde dieren

Vleermuizen, vogels, herten, vossen, kikkers, konijnen en bevers zijn maar enkele voorbeelden van diersoorten die zullen genieten van het biodiversiteitsprogramma dat BENEO lanceerde in samenwerking met Natagora en Natagriwal.

BENEO, wereldleider in functionele ingrediënten, is gestart met een langdurig programma om te zorgen voor meer biodiversiteit rond de productievestiging in Oreye. Samen met de non-profit milieuorganisaties Natagora en Natagriwal zet BENEO zich in voor de transformatie van een oude bezinkingsvijver en het omliggende gebied tot een reservaat voor wilde dieren, zoals zeldzame vogels, bevers, vleermuizen, herten en kikkers. Het project zal bijdragen tot de bescherming van inheemse en bedreigde diersoorten in Wallonië en tegelijkertijd de lokale gemeenschap verrijken.

Milieu-ingenieur Caroline Moitroux, die bij BENEO verantwoordelijk is voor het biodiversiteits-programma, licht toe: “Dit project is onze kans om een actieve rol te spelen bij het gedeeltelijke herstel van het natuurlijke evenwicht dat in de loop der jaren door menselijke activiteiten verstoord is geraakt. Onze bezinkingsvijvers zijn gebieden waarin fauna en flora goed gedijen en wij voelen ons verantwoordelijk om die te beschermen en te verbeteren. Aangezien wij gespecialiseerd zijn in ingrediënten voor voedingsmiddelen, hebben we advies ingewonnen bij deskundigen op dit gebied. Dankzij onze samenwerking met de non-profit milieuorganisaties Natagora en Natagriwal kunnen we weloverwogen acties ondernemen om in en rond onze vijvers een gezond en natuurlijk ecosysteem tot stand te brengen.”

De geschiedenis van de bezinkingsvijver gaat terug tot de periode waarin water werd gebruikt om suikerbieten te wassen en naar de fabriek van Oreye te vervoeren voor verwerking. Het water werd door de vijver geleid zodat de aarde naar de bodem van de vijver kon zinken en het schone water kon worden hergebruikt. Dit is nu al 30 jaar geleden en tijdens al die tijd werd hij ongemoeid gelaten zodat de natuur zich volop kon ontwikkelen.

De vijver en omgeving zijn in de loop der jaren het leefgebied geworden van heel wat diersoorten. De rietvelden langs de waterkant vormen niet alleen een ideale habitat voor trekvogels en inheemse watervogels, maar trekken eveneens herten en vossen aan. Ook het achterliggende bos biedt een schuilplaats voor roofvogels, zangvogels, konijnen, vleermuizen en bevers. Bovendien is de vijver door de nabijheid van het gemeentelijke natuurreservaat de plek bij uitstek om de wilde dieren een steuntje in de rug te geven.

BENEO besloot op deze veelbelovende basis voort te bouwen door de krachten te bundelen met Natagora en Natagriwal. Beide verenigingen zullen hun gezamenlijke deskundigheid in het beheer van leefgebieden en ecosystemen en de uitvoering van agro-ecologische programma’s inzetten om samen met BENEO een reeks projecten uit te rollen, die de biodiversiteit van deze omgeving verder zullen ontwikkelen en verbeteren. Natagriwal werkt bijvoorbeeld samen met de landbouwers van de omliggende percelen om ecologische corridors tussen de gewassen en de ongerepte gebieden op een duurzame manier aan te leggen

Aurélie Borensztein, gespecialiseerd adviseur voor agro-ecologische en klimatologische maatregelen bij Natagriwal, verklaart: “De lokale boeren en Natagriwal werken zeer goed en constructief samen. De vele gesprekken hebben al geleid tot concrete resultaten op het terrein. Een voorbeeld zijn de stroken en percelen voor kleine diersoorten op de vlaktes.”

Natagora neemt ondertussen via allerlei initiatieven het voortouw bij de bescherming van de inheemse fauna en flora in het reservaat, door bijvoorbeeld de soorten te tellen en nieuwe leefgebieden te creëren. De organisatie richt momenteel een leegstaande elektriciteitscabine in om vogels te observeren en te ringen.

Thierry Ory, projectcoördinator bij Natagora, vertelt over het programma: “De streek Haspengouw bestaat hoofdzakelijk uit blokvormige open velden met nog maar weinig waterplassen. De bezinkingsvijvers worden dus zeer aantrekkelijk voor de biodiversiteit, vooral voor vogels en libellen. Het is nu voor alle partijen duidelijk dat industriële processen en de opwaardering van de natuur perfect hand in hand kunnen gaan.”

Het hele gebied strekt zich uit over 30 hectare en omvat vier andere vijvers, die nog steeds actief worden gebruikt als bezinkingsvijvers voor het water waarmee de cichoreiwortels worden gewassen voordat ze in de fabriek worden verwerkt. De rest van het gebied is bestemd als landbouwgrond voor BENEO, dat met zijn lange traditie van meer dan 130 jaar een trotse en gevestigde waarde is in de lokale landbouw van Oreye.

Lezersvragen

BENEO
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Germany

+49 621 421 148

www.beneo.com

@_BENEO

BENEO


Opmerkingen voor de redactie

Over BENEO Oreye

De fabriek van BENEO in Oreye, die vroeger Orafti heette (onderdeel van de Tiense Suikerraffinaderij), is een succesverhaal in het Waals Gewest. De fabriek werd opgericht in 1889 en deed ruim 100 jaar lang dienst als suikerbietenraffinaderij. In de vroege jaren 90 werd het productieproces volledig omgevormd om van de fabriek een cichorei-installatie te maken, waarbij tevens baanbrekend onderzoek werd gevoerd naar de nutritionele voordelen en technologische toepassingen van cichoreivezels. Sindsdien is het bedrijf alleen maar blijven groeien. Vandaag is BENEO wereldleider op het gebied van cichoreiwortelvezels. In 2006 opende het bedrijf een tweede fabriek in Zuid-Amerika (Chili). De fabriek in Oreye, die sinds 1989 deel uitmaakt van de Duitse groep Südzucker, werd in 2007 opgenomen in de nieuwe groep BENEO door een fusie met het oude Remy (Wijgmaal) en Palatinit (Mannheim, Duitsland). Ze werken nu samen als drieledige ingrediëntenproducent onder de vlag van Südzucker.

Over BENEO

BENEO maakt functionele ingrediënten afgeleid van cichoreiwortel, bietsuiker, rijst en tarwe. Het is de ideale partner voor productinnovatie dankzij de talrijke nutritionele en technologische voordelen van zijn ingrediënten. Het bedrijf telt meer dan 1000 werknemers en heeft productie-eenheden in België, Chili, Duitsland en Italië.

Over Natagora en Natagriwal

Natagora is actief in de hele regio van Wallonië-Brussel en beheert tal van natuurreservaten die zich samen uitstrekken over een oppervlakte van meer dan 5000 hectare. De belangrijkste doelstelling is de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en bij te dragen tot een beter evenwicht tussen de menselijke activiteit en de bescherming van het milieu. Natagriwal informeert, adviseert en begeleidt landbouwers, bosbouwers en publieke of particuliere eigenaars bij de uitvoering van het agro-ecologische programma en het Europese ecologische netwerk Natura 2000, dat bedreigde soorten in Europa in stand wil houden.

Ga voor meer informatie over BENEO naar: www.beneo.com of volg BENEO op: @_BENEO en www.linkedin.com/company/beneo.

Related images

BENEO vormt bezinkingsvijver om tot toevluchtsoord voor wilde dieren. (Foto: BENEO, PR006)

 

Editorial enquiries

Claudia Meissner
Head of Corporate Communication
BENEO

+49 621 421 148

claudia.meissner@​beneo.com

Varsha Lalla
EMG

+31 164 317 033

vlalla@​emg-marcom.com

 

Also available in

 

Share

 

More news from