BENEO

Investering van BENEO in binnenscheepvaart verlaagt CO2-uitstoot met 20%

BENEO halveert het vrachtwagenverkeer van de zeehavens naar Wijgmaal door een verhoging van het transport over water

BENEO, een wereldleider op het gebied van gezonde voedingsingrediënten, heeft een half miljoen euro geïnvesteerd in een uitbreiding van het binnenwater transport van de zeehavens naar haar rijstzetmeelfabriek in het Belgische Wijgmaal. Dankzij deze investering kan BENEO nu twee derde van de rijstvracht per binnenschip vervoeren. Hierdoor zal de CO2-uitstoot uit het binnenlands transport van rijst met 20% verminderen.

De fabriek van BENEO in Wijgmaal heeft een traditie in watertransport die teruggaat tot 1856, toen voor het eerst binnenschepen werden gebruikt om de uit Azië geïmporteerde rijst van de Belgische havens naar de fabriek te vervoeren. In de tussenliggende jaren werden vrachtwagens het belangrijkste transportmiddel. In de loop der tijd heeft BENEO echter geconcludeerd dat binnenscheepvaart een duurzamer logistiek platform en duurzamere focus voor investeringen biedt.

Vóór deze nieuwste investering werd een derde van de rijst voor de fabriek in Wijgmaal over water aangevoerd, door één schip, dat ongeveer 45 cycli per jaar uitvoerde. Het overige volume moest noodgedwongen over de weg gebeuren, over een heen en weer traject van  320 km tussen de fabriek en de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De capaciteit van de losinstallatie  was te klein om grotere volumes over water mogelijk te maken.

Door de recente investering van BENEO in een losinstallatie met hogere loscapaciteit, tegelijk met een gezamenlijk project met De Vlaamse Waterweg nv (beheerder van binnenwateren in Vlaanderen) om de kade te reconstrueren en te verstevigen, werd de loscapaciteit meer dan verdubbeld. Hierdoor kon de cyclustijd van de binnenvracht aanzienlijk verkort worden, en kon een tweede binnenschip worden ingeschakeld.

“Het duurde meestal drie dagen om een schip te lossen, wat in de nieuwe situatie kon ingekort worden tot 16 uur Hierdoor konden we een tweede schip charteren. Bijgevolg wordt twee derde van de rijst die door de fabriek wordt gebruikt nu per schip aangevoerd, en slechts een derde per vrachtwagen,” verklaart Roland Vanhoegaerden, Operations Managing Director Speciality Rice Ingredients bij BENEO.

Deze uitbreiding van het binnenscheepvaartvervoer heeft belangrijke voordelen voor het milieu, aangezien wegtransport gemiddeld 115 gram CO2 per tonkilometer[1] uitstoot, terwijl dit voor scheepvaartvervoer slechts 50 gram CO2 per tonkilometer is. Door de over water vervoerde volumes te verdubbelen kan BENEO het jaarlijkse vrachtwagenverkeer naar en van Wijgmaal halveren. Dit leidt tot een jaarlijkse verlaging van 20% CO2-uitstoot van het inkomend transport van rijst van de haven naar de fabriek. Een resultaat dat bijdraagt aan de inspanningen van de BENEO-groep op het gebied van duurzaamheid.

Bij BENEO wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onze positie ten aanzien van het milieu. In al wat we doen dragen we de nodige zorg voor mens en milieu, of dit nu is door de valorisatie van onze nevenstromen of door een verdere verlaging van het energie- en waterverbruik en de CO2-uitstoot. Onze investering in binnenlands watertransport sluit hierbij aan en laat zien hoe efficiëntieverbetering en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan,” zegt Vanhoegaerden.

De buurt rond de fabriek zal ook voordeel ondervinden van deze investering. De fabriek van BENEO in Wijgmaal staat middenin een woongebied, en een frequenter gebruik van schepen zal leiden tot minder verkeersdrukte en geluidsoverlast voor de buurt.

De capaciteitsverhoging voor binnenscheepsvracht van BENEO sluit ook naadloos aan op de plannen voor productie-uitbreiding van de fabriek in Wijgmaal. Een investering van 50 miljoen euro zal rond maart 2022 een productiecapaciteitsverhoging van 50% opleveren, zodat BENEO kan voldoen aan de groeiende vraag naar rijstzetmeel, die wordt gedreven door trends in natuurlijke en 'clean label'-producten. BENEO verwacht dat de volumes binnen drie tot vier jaar een zodanig niveau bereiken dat een derde schip noodzakelijk wordt om de grondstoffen te vervoeren.

“Om de continuïteit van onze business te waarborgen willen we een multimodaal logistiek model handhaven, in plaats van te vertrouwen op uitsluitend één vervoerswijze, maar ons doel is om het aandeel van watertransport in deze mix zo groot mogelijk te maken. Ook als is binnenscheepvaart één van de oudste manieren om vrachten landinwaarts te vervoeren, het is één van de meest betrouwbare, rendabele en duurzame manieren,” aldus Vanhoegaerden.

Lezersvragen

BENEO
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Germany

+49 621 421 148

www.beneo.com

@_BENEO

BENEO


Opmerkingen voor de redactie

Over BENEO Wijgmaal

De fabriek van BENEO in Wijgmaal, voorheen Remy Industries, is een ware verborgen kampioen in de regio Vlaanderen. De fabriek produceert ruim de helft van alle rijstzetmeel op de wereld, ondanks dat de rijst voornamelijk wordt geïmporteerd uit Zuidoost-Azië. De fabriek is in 1856 opgericht door Edouard Remy en bleef tot het begin van de 20e eeuw in familiehanden. Begin 1990 installeerde de Duitse investeerder Rutgers een compleet nieuwe zetmeellijn tijdens een moderniseringproces waarbij de bedrijfskosten van Wijgmaal werden verlaagd. De Remy-fabriek werd in 2001 indirect overgenomen door het in Duitsland gevestigde Südzucker, via zijn Tiense Suikerraffinaderij. De fabriek werd opgenomen in de nieuw gevormde BENEO Group toen Südzucker in 2007 een nieuwe drieledige ingrediëntenonderneming oprichtte samen met Orafti (Oreye, België) en Palatinit (Mannheim, Duitsland).

Over BENEO

BENEO maakt functionele ingrediënten afgeleid van cichoreiwortel, bietsuiker, rijst en tarwe. Het is de ideale partner voor productinnovatie dankzij de talrijke nutritionele en technologische voordelen van zijn ingrediënten. Het bedrijf telt meer dan 1000 werknemers en heeft productie-eenheden in België, Chili, Duitsland en Italië.

Ga voor meer informatie over BENEO naar: www.beneo.com of volg BENEO op: @_BENEO en www.linkedin.com/company/beneo.

Related images

Investering van BENEO in binnenscheepvaart verlaagt CO2-uitstoot met 20%. 
(Foto: BENEO, PR005)

 

Editorial enquiries

Claudia Meissner
Head of Corporate Communication
BENEO

+49 621 421 148

claudia.meissner@​beneo.com

Josina van der Velden
EMG

+31 164 317 014

jvandervelden@​emg-marcom.com

 

Also available in

 

Share

 

More news from