Omron

OMRON lanserer de nye programmerbare PMAC-kontrollerne med flere akser med bevegelsesteknologi av høy kvalitet og ytelse

OMRON Corporation kunngjør den globale utgivelsen av sine nye programmerbare CK3E-kontrollere med flere akser og den industrielle PC-plattformen NY51_-A IPC programmerbare kontrollere med flere akser (heretter kalt PMAC).

OMRON og OMRONs Delta Tau Data Systems, Inc. (heretter kalt "DT") har samarbeidet om å utvikle PMAC-kontrollerne med globalt ledende bevegelseskontrollteknologi fra DT. PMAC muliggjør sofistikert og finjustert kontroll, inkludert rask synkron kontroll over ulike fabrikkautomasjonsenheter (FA), takket være innebygd EtherCAT-kommunikasjon som brukes for produksjonslinjer og utstyr over hele verden. Utviklingsmiljøet gjør at brukerne kan programmere sine egne bevegelsesalgoritmer og bevegelseskontrollfunksjoner, for eksempel beregning av bane og posisjonskompensasjon, i C og det opprinnelige programmeringsspråket.

For å tilfredsstille de forskjellige behovene til kundene og håndtere korte produktlivssykluser spres trenden med å benytte nyskapende produksjon ved å utnytte den nyeste teknologien innen nøyaktig maskinbruk og roboter ved produksjonsanlegg. Byggere av halvlederbasert produksjonsutstyr og maskinverktøy konsentrerer ressursene rundt utvikling av innovativ og konkurransedyktig kjerneteknologi. Under disse omstendighetene trenger maskinbyggere stadig flere globalt tilgjengelige kontrollere som har en langsiktig forsyningsstabilitet og kvalitet, og som kan brukes som alternativer til kontrollere som det er kostbart å utvikle grunnleggende funksjoner til og drive vedlikehold av. I tillegg forventer produsenter som utvikler produksjonutstyr med roboter, robuste og pålitelige kontrollere som kan utføre tilpasset bevegelseskontroll, hovedsakelig i utviklingsland. OMRON tilbyr to typer programmerbare PMAC-kontrollere med flere akser som imøtekommer brukernes behov.

OMRON bringer innovasjon til produksjonsanlegg gjennom automatisering med integrerte, intelligente og interaktive konsepter. OMRON jobber med nyskaping innen produksjon sammen med produsenter ved å kombinere den globalt ledende bevegelseskontrollteknologien til DT med OMRONs kontrollteknologi for å realisere ny integrert automatisering.

PMAC – programmerbar kontroller med flere akser

Programmerbar CK3E-kontroller med flere akser

  • Kontroll med flere akser med en rask syklustid på 250 µs og EtherCAT-funksjonalitet. Fleksibel systemkonfigurasjon og rask synkron kontroll av FA-enheter som er tilkoblet via EtherCAT
  • Kompakt design og tykkelse på 28,6 mm for å spare plass i maskiner og kontrolltavler

Industriell PC-plattform NY51_-A IPC PMAC programmerbar kontroller med flere akser

  • Opptil 128 akser til kontroll og avansert datahåndtering. Multitasking av Windows-programmer og tilpasset bevegelseskontroll (bevegelsesalgoritmer, kinematikk, posisjonskompensasjon osv.)
  • Miljøbestandighet på PLS-nivå. Hypervisor-programvare*1 til uforstyrret maskinkontroll selv om Windows er nede

*1. Programvaren hindrer gjensidig forstyrrelse ved å tilordne maskinvareressurser til operativsystemet. Maskinkontrolloppgaven blir ikke avbrutt selv om Windows krasjer.

EtherCAT® er et registrert varemerke og patentert teknologi, lisensiert av Beckhoff Automation GmbH, Tyskland.
Windows er et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Intel og Intel Core er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.
Andre navn på selskaper og produkter i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive selskapene.
Produktfotografiene og -bildene som brukes i denne katalogen, kan variere fra de faktiske produktene.

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
http://www.linkedin.com/company/omron
http://www.facebook.com/omroneurope
http://www.youtube.com/omroneurope

Notes for Editors


Om Omron
Omron Corporation er et ledende firma for industriell automasjon som utnytter kjerneteknologien i sensor- og kontrollkomponentene sine for å kunne ekspandere innenfor bransjer som blant annet bilbransjen, sosial infrastruktur, helse og miljø. Omron ble grunnlagt i 1933, har rundt 39 000 ansatte over hele verden og tilbyr produkter og tjenester i 110 land og regioner. Innen industriell automasjon bidrar Omron til å skape et rikt samfunn ved å tilby automasjonsteknologier som bidrar til nyskaping innen produksjon, samt produkter og kundestøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.industrial.omron.eu.

Related images

 

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from