Omron

Nästa generations temperaturregulatorer välkomna AI-eran

Omron introducerar E5_D-serien, nästa generations regulatorer som bygger på den framgångsrika E5_C-plattformen. Den är utformad för att uppnå optimal och automatisk temperaturreglering utan mänsklig inblandning.

Med E5_C-serien har Omron de senaste fem åren höjt ribban markant vad gäller temperaturreglering. Detta blev möjligt tack vare seriens användarvänlighet, höga precision och tillförlitlighet. Nästa generations regulatorer i E5_D-serien bygger på den framgångsrika E5_C-plattformen. Den är utformad i syfte att uppnå optimal och automatisk temperaturreglering utan mänsklig inblandning. Från och med nu har alla typiska justeringar som görs av experter inom området automatiserats med hjälp artificiell intelligens (AI). E5_D bygger på E5_C-plattformen och har samma grundläggande funktioner (50 ms kontrollperiod, universalingångar, mätningar, termoelement/Pt100/linjär med mera) men med en utrdragningsbar struktur som förenklar underhållet ytterligare.

Adaptiv kontrollalgoritm
Med vanliga temperaturregulatorer tar det inte bara lång tid innan de inledande PID-inställningarna har fastställts utan det är även väldigt svårt att göra bra justeringar utan att ha många års erfarenhet inom området. Därför utvecklade Omron E5_D-serien med ”adaptiv regleringsteknik”. Med hjälp av denna upptäcks automatiskt förändringar i processen under reglering och PID ändras i enlighet med dessa. Resultatet? En perfekt, finjusterad PID-algoritm och superstabil temperaturreglering.

Perfekt temperaturreglering under försegling för förpackningsmaskiner
På en vanlig förseglingsmaskin är temperatursensorerna ofta belägna för långt ifrån förseglingsytan på värmestången. Detta ger en skillnad mellan temperaturen på föreseglingsytan och den temperatur som faktiskt ska kontrolleras. Temperaturskillnaden ökar och resulterande förseglingsfel blir fler när förpackningshastigheten ökar och i korrelation med tunnare förpackningsmaterial.

Tack vare E5_D-serien kan problemet lösas med följande strategi:

  • flytta sensorn närmare förseglingsytan – tack vare särskilda temperatursensormodeller för snabbare avkänning
  • införa särskilda algoritmer (automatisk filterjusteringsfunktion) inbyggda i E5_D som är särskilt utvecklade i syfte att minska temperaturvariationer. Resultatet blir en bättre förseglingskvalitet för förpackningar.

Temperaturvariationer i gjutmaskiner minskas tack vare en ny algoritm
På en vattenkyld extruderingsgjutmaskin leder ökad hastighet ofta till temperaturvariationer på grund av många olika faktorer såsom materialsammansättning och kylvatten. För operatören innebär detta att han eller hon gång på gång behöver justera ventilerna för att stabilisera kvaliteten. Det är dock väldigt svårt att uppnå en snabb produktionslinje och samtidigt behålla kvaliteten. Men så är inte längre fallet tack vare E5D. Justeringsfunktionen för vattenkylningen minskar temperaturvariationen till ett minimum och tack vare den kan produktionskapaciteten ökas samtidigt som kvaliteten behålls.

Egenskaper

  • Finns i två storlekar: E5CD (48 x 48 mm) och E5ED (48 x 96 mm)
  • Båda kan mäta ett brett spektrum av signaltyper från olika sensorer (12 olika typer av termoelement, Pt100/jPt100 och olika linjära signaler för ström/spänning).
  • Reglersignalstyper beror på modell, reläutgång 5A/250Vca och spänningsutgång (12Vcc för att driva externa halvledarreläer).
  • Precis som för E5_C-serien finns det basmodeller utan ytterligare tillvalsfunktioner samt mer avancerade modeller som stöder ytterligare funktioner såsom händelseingångar, seriell kommunikation RS485 och utbrända värmeelement.
  • Nätaggregat från 100 till 240 VCA eller 24 VAC/DC.

Mer information finns på: industrial.omron.eu/e5_d

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
http://www.linkedin.com/company/omron
http://www.facebook.com/omroneurope
http://www.youtube.com/omroneurope

Notes for Editors


Om Omron
Omron Corporation är en ledande aktör inom industriell automation. Företaget använder sin kärnkompetens – teknik för avkänning och styrning – för att expandera till affärsområden som styrningskomponenter, elektroniska komponenter, elektroniska fordonskomponenter, social infrastruktur, hälso- och sjukvård samt miljö. Omron etablerades 1933, har cirka 39 000 anställda världen över och erbjuder produkter och tjänster i över 110 nationer och regioner. I den industriella automationssektorn bidrar Omron till att skapa ett rikt samhälle genom att erbjuda automationsteknik som stimulerar innovation inom både tillverkning, produkter och kundsupport. Mer information finns på www.industrial.omron.eu

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from