Omron

Nová generace regulátorů teploty využívá éru umělé inteligence

Společnost Omron představuje řadu E5_D – další generaci regulátorů postavených na úspěšné platformě E5_C. Je určena k dosažení optimálního a automatického řízení teploty bez zásahu člověka.

Řada E5_C společnosti Omron během posledních pěti let významně zvedla laťku pro regulaci teploty díky uživatelské přívětivosti, vysoké přesnosti a vysoce spolehlivému řízení. Řada E5_D – další generace regulátorů postavených na úspěšné platformě E5_C – je navržena tak, aby dosáhla optimálního a automatického řízení teploty bez zásahu člověka. Dá se říci, že od teď jsou všechny typické úpravy, které v terénu provádějí odborníci, automatizovány s využitím umělé inteligence (A.I.). Řada E5_D je postavena na základě platformy E5_C, takže základní funkce jsou shodné (perioda řízení 50 msec, měření univerzálními vstupy, termočlánky/Pt100/lineární atd.), ale s výsuvnou konstrukcí, která ještě více usnadňuje údržbu.

Algoritmus adaptivního řízení
U standardních regulátorů teploty potřebujete nejen dlouhou dobu na definování počátečního nastavení PID, ale rovněž je velmi náročné provést optimální úpravy nastavení, pokud s tím nemáte dlouholeté zkušenosti. Proto vyvinula společnost Omron řadu E5_D s „technologií adaptivního řízení“. Ta automaticky zjišťuje změny v řízeném procesu a podle toho přizpůsobuje PID. Výsledkem je dokonale vyladěný algoritmus PID a maximálně stabilní řízení teploty.

Dokonalé řízení zatavovací teploty u balicích strojů
U konvenčních zatavovacích strojů se senzory teploty nacházejí často příliš daleko od zatavovacího povrchu topné tyče. To způsobuje rozdíl mezi teplotou zatavovacího povrchu a teplotou, která se skutečně řídí. Rozdíl teplot a výsledné vady zatavení se zvyšují se zvyšováním rychlosti balení a rovně s menší tloušťkou materiálu.

Díky řadě E5_D je tento problém vyřešen následovně:

  • senzor je blíže zatavovacímu povrchu – díky speciálním modelům senzoru teploty pro rychlejší detekci
  • použity jsou speciální algoritmy (funkce automatického nastavení filtru) vestavěné do řady E5_D, vyvinuté speciálně pro potlačení odchylek teploty. Výsledkem je lepší kvalita zatavení obalů.

Minimalizace odchylek teploty ve formovacích strojích pomocí nového algoritmu
U vodou chlazených vytlačovacích strojů vede zvýšení rychlosti často k odchylkám teploty následkem různých faktorů, např. směsi materiálu a chladicí vody. Pro lidskou obsluhu to znamená opakovaně upravovat ventil za účelem stabilizace kvality. Je však skutečně obtížné dosáhnout vysoké rychlosti výroby a zároveň udržet kvalitu. Pokud použijete řadu E5_D, nemusíte toto vůbec řešit. Funkce nastavení výstupu chladicí vody potlačuje odchylky teploty na minimum a zvyšuje výrobní kapacitu při současném zachování kvality.

Charakteristiky

  • K dispozici jsou dvě velikosti: E5CD (48x48 mm) a E5ED (48x96 mm)
  • Obě jsou schopné měřit široký rozsah typů signálu z různých senzorů (12 různých typů termočlánků, Pt100/jPt100 a různé lineární signály proudu/napětí).
  • Typ řídicích výstupů je (v závislosti na modelu) buď reléový 5A/250 V AC, nebo napěťový (12 V DC pro ovládání externího SSR).
  • Stejně jako u řady E5_C jsou k dispozici jak základní modely bez dalších volitelných funkcí tak i rozšířené modely podporující další funkce, např. vstupy událostí, sériovou komunikaci RS-485 a spálení topného tělesa.
  • Rozsahy napájecího napětí: 100 - 240 V AC nebo 24 V AC/DC.

Více informací: industrial.omron.cz/e5_d

Reader Enquiries

Omron
Omron Europe B.V.
Wegalaan 67-69
2132 JD Hoofddorp
Netherlands
+31 (0)23 568 13 00
www.industrial.omron.eu
@omroneurope
http://www.linkedin.com/company/omron
http://www.facebook.com/omroneurope
http://www.youtube.com/omroneurope

Notes for Editors


O společnosti Omron
Společnost Omron Corporation je přední světovou společností v oboru automatizace, která své technologie snímání a řízení rozšiřuje do oborů komponentů pro řízení, elektronických součástí, automobilové elektroniky, sociální infrastruktury, zdravotnictví a životního prostředí. Společnost Omron byla založena v roce 1933, má přibližně 39 000 zaměstnanců a nabízí produkty a služby ve více než 110 regionech. Společnost Omron přispívá v oboru průmyslové automatizace k vytváření bohaté společnosti poskytováním automatizačních a inovačních technologií pro výrobní procesy a podporou svých produktů a zákazníků. Podrobnější informace najdete na www.industrial.omron.cz

Related images

 

Editorial enquiries

Marion Beekhuizen
Omron

+31 6 1133 7151
marion.beekhuizen@​eu.omron.com

Diane van der Sanden
Omron

+31 6 2943 6751
diane.van.der.sanden@​eu.omron.com

Anouk Luykx
EMG

+31 164 317 017
aluykx@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from