Guardian

Guardian Glass zvažuje vybudovanie ďalšieho závodu na výrobu plaveného skla v Poľsku

Odráža to dôveru v spoločnosť v rámci regiónu a zvyšujúci sa dopyt po jej výrobkoch zo skla

Bertrange, Luxembursko, 9. marca 2017 – Guardian Glass vkladá 1.500.000 dolárov do detailných konštrukčných návrhov a výberu miesta pre potenciálny druhý závod na plavené sklo v Poľsku. Guardian Glass v súčasnosti prevádzkuje továreň na plavené sklo v poľskom meste Čenstochová a zvažuje pridanie druhej továrne s cieľom uspokojiť rastúci dopyt svojich zákazníkov po kovom potiahnutých výrobkoch zo skla v komerčnom aj rezidenčnom sektore. Tieto počiatočné náklady na projektovanie sú určené na urýchlenie dokončenia novej továrne, ktorá by sa mohla stať komerčne dostupnou v priebehu prvého štvrťroka 2019. Umiestnenie nového závodu sa stále preveruje.

Od nového závodu je možné očakávať produkciu 1000 metrických ton plaveného skla za deň a zahrnutie technologicky vyspelého magnetronového rozprašovacieho nanášacieho stroja na výrobu vysoko výkonného a energeticky úsporného skla pre zákazníkov v Poľsku a susedných krajinách.

Kevin Baird, prezident a CEO v spoločnosti Guardian Glass, hovorí, že potenciálna investícia do druhého závodu na plavené sklo v Poľsku je ďalším dôkazom dôvery v spoločnosť Guardian v rámci regiónu aj v budúcnosť sklárskeho priemyslu: „Potenciál pre druhú továreň v Poľsku by zapadal do našej globálnej stratégie a marketingových plánov a úvah. Sme presvedčení, že v Európe nájdeme nové príležitosti a rozšírené kanály pre naše výrobky zo skla.“

„Nárast dopytu skla sa naprieč celou Európou riadi všeobecným trendom zvyšovania množstva prirodzeného svetla v obytných a komerčných budovách, rovnako ako konverzia dvojskiel na trojsklá, týkajúca sa stále vyššieho počtu obytných okien,“ dodáva Guus Boekhoudt, viceprezident spoločnosti Guardian Glass v Európe. „Poľsko je bežne považované za centrum európskej výroby rezidenčných okien, bola by to logická voľba pre nový závod na plavené sklo.“

Okrem továrne v poľskom meste Čenstochová Guardian Glass v rámci desiatich európskych lokalít udržiava závody v maďarskej Orosháze, v Thalheime v Nemecku a v ruských mestách Riazaň a Rostov.

Guardian Glass je hlavnou obchodnou jednotkou Guardian Industries Corp. Viac informácií nájdete na stránke www.guardianglass.com.

Reader Enquiries

Guardian Glass Europe
19, Rue du Puits Romain
L-9070 Bertrange
Luxembourg
+352 28 111 000
info.europe@​guardian.com
www.guardian.com
@guardianglass
linkedin.com/company/guardian-industries
facebook.com/Guardian.Industries
youtube.com/user/GuardianIndustriesTV

Notes for Editors

O spoločnosti Guardian Industries Corp.:

Guardian Industries Corp. je celosvetová diverzifikovaná súkromná spoločnosť so sídlom v Auburn Hills v Michigane. Guardian a jej skupina spoločností zamestnáva 17 000 ľudí a prevádzkuje zariadenia v Severnej Amerike, Európe, Južnej Amerike, Afrike, na Strednom Východe a v Ázii a jej víziou je vytvárať hodnoty pre zákazníkov a spoločnosť prostredníctvom neustálych inovácií s použitím menšieho množstva zdrojov. Spoločnosť Guardian Glass je popredným medzinárodným výrobcom produktov z plaveného skla, sklenených produktov s pridanou hodnotou a prefabrikovaných sklenených produktov a riešení, založených na uplatnení technického skla v architektúre, bytovom segmente, interiéri a doprave. Spoločnosť SRG Global je jedným z celosvetovo najväčších výrobcov zdokonalených a vysokohodnotných náterov na plasty pre automobilový priemysel, odvetvie obchodných nákladných automobilov a spotrebný tovar, ktorý poskytuje riešenia zabezpečujúce lepšiu trvácnosť povrchov, konštrukčnú integritu, funkčnosť, energetickú účinnosť vozidiel a pružnosť dizajnu. Spoločnosť Guardian Building Products je popredným distribútorom špeciálnych stavebných produktov so sídlom v USA. Navštívte stránku www.guardian.com.

 

Editorial enquiries

Sophie Weckx
Guardian Glass Europe

+352 28 111 210
sweckx@​guardian.com

Siria Nielsen
EMG

+31 164 317 036
snielsen@​emg-pr.com

 

 

Share

 

More news from